Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Przegląd Orkiestr Dętych i Big Bandów

Uczestnictwo

 

W przeglądzie udział biorą dęte orkiestry amatorskie ze szkół i placówek kulturalnych, a także zespoły instrumentów dętych i big-bandy.

Karty zgłoszeń z charakterystyką orkiestry oraz repertuarem należy przesłać 2 tygodnie przed przeglądem na adres:

 

Łobeski Dom Kultury

ul. Niepodległości 52

73-300 Łobez

 

Zaleca się wykonanie muzyki polskiej o charakterze patriotycznym, ludowym

i morskim (dot. orkiestr dętych).

Orkiestry przedstawiają na karcie zgłoszenia repertuar opracowany na przegląd.

Uczestniczą w przemarszu, prezentacji konkursowej i wykonują wspólnie 2 utwory obowiązkowe, których zapis dostarczony zostanie zainteresowanym w terminie późniejszym.

Przy każdym utworze należy określić czas trwania prezentacji.

Organizatorzy wybiorą spośród przedstawionego repertuaru utwory do

wykonania w czasie koncertu. Czas prezentacji nie może przekraczać 20 minut.

 

Kryteria oceny

 

Orkiestry dęte wykonują maksymalnie 4 utwory, trwające do 20 minut.

 

Wyróżnienia przyznawane będą wg następujących kryteriów

 

- dobór repertuaru

- intonacja i brzmienie

- interpretacja utworów

- dyscyplina zespołu i ogólny wyraz artystyczny

- umiejętności zaprezentowania się w marszu

 

Termin i miejsce

 

Zgłoszenia - Łobeski Dom Kultury

Data i miejsce prezentacji: Łobeski Dom Kultury - 22.06.2014 r.

Współorganizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Wojewódzki