Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Wojewódzki Przegląd Prac Plastycznych Artystów Nieprofesjonalnych, 28.09. 2014 w Wałeckim Domu Kultury

28 września 2014 w Wałeckim Domu Kultury odbył się wernisaż i podsumowanie Wojewódzkiego Przeglądu Prac Plastycznych Artystów Nieprofesjonalnych, organizowanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Na Przegląd napłynęło 200 prac, 65 autorów z eliminacji powiatowych, które odbyły się w 5 powiatach: Barlinku, Kołobrzegu, Wałczu, Czaplinku i Choszcznie.

Prace wykonane były w różnych technikach plastycznych: malarstwo, grafika, rysunek, tkaniny, fotografia, rzeźba, formy przestrzenne, witraże, biżuteria i inne, co świadczy o coraz większym zaangażowaniu uczestników i coraz bardziej rosnącym prestiżu Imprezy.

Jury w składzie: Marek Żak artysta malarz, muzyk - przewodniczący

Ewa Skrzypkowska - instruktor malarstwa

Katarzyna Aftyka - artysta malarz

Postanowiło wyróżnić:

- Czesława Terecha - RCK Kołobrzeg

- Piotra Polaka - RCK Kołobrzeg

- Martę Hnatowską - CzOK Czaplinek

- Irenę Miłkowską - WCK Wałcz

- Krzysztofę Czerską - WCK Wałcz

- Stanisława Świderskiego - BOK Barline- Barbarę Klimaszewską - WCK Wałcz

- Franciszka Rychlika - COK Czaplinek

- Beatę Wójcik - RCK Kołobrzeg

- Jolantę Gliwa - RCK Kołobrzeg

- Reginę Miller - WCK Wałcz

- Halinę Żukowską - WCK Wałcz

- Aleksandrę Kustosz - WCK Wałcz

- Zytę Jurczyszyn - COK Czaplinek

- Sławomira Tołoczko - WCK Wałcz

- Małgorzatę Bladowską-Pać - BOK Barlinek

- Irenę Miłkowską - WCK Wałc- Katarzynę Milecarek - BOK Barlinek

- Stanisława Bogacza - RCK Kołobrzeg

- Daniela Śliwińskiego - WCK Wałcz

- Jolantę Bułczyszyn - Drawsko Pomorskie

Nagrody przyznano:

Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie dla Rafała Rybaka WCK Wałcz

Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie dla Jerzego Płachta - COK Czaplinek

Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie dla Elżbiety Wojewoda - RCK Kołobrzeg

Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie dla Jolanty Parol-Bułczyńskiej - COK Czaplinek

Nagrodę Starosty Wałeckiego oraz Burmistrza Wałeckiego przyznano Galinie Błażejewskiej RCK Kołobrzeg