Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne

Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne, które są realizowane cyklicznie od 1993 r. i odbywają się w okresie wakacyjnym w Szczecinie. Organizowane są z myślą o uzdolnionej młodzieży szkół średnich i studentów z Polski i Niemiec. Najważniejszym założeniem projektu jest kontynuacja działalności polsko-niemieckiej orkiestry młodzieżowej i dotyczy obszaru tworzenia cennych inicjatyw w zakresie kultury jako promocji aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych ( festiwalach, koncertach w kraju i za granicą).

Warsztaty skupiają młodzież na wspólnej pracy nad wybranym programem muzycznym - pod okiem wybitnych wykładowców przygotowują się do koncertów kameralnych. Kolejny etap projektu prowadzi do założenia Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej, która zyskuje entuzjastyczne recenzje z koncertów symfonicznych z jej udziałem. Nad poziomem wykonawczym czuwa dyrygent z uznanym dorobkiem artystycznym oraz przyjaciel młodzieży - Jan Miłosz Zarzycki.

Do współpracy zostają zapraszani wybitni soliści - laureaci konkursów międzynarodowych. Przedstawiona forma edukacji jest bodźcem do dalszego kontynuowania wieloletniej wymiany kulturalnej poprzez język zrozumiały dla wszystkich, jakim jest muzyka. Z każdym kolejnym rokiem Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców już nie tylko z Polski i Niemiec, ale także z innych krajów nadbałtyckich.

Organizatorzy - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jako instytucja promująca kulturę wyższą mają za cel nie tylko realizację zadań statutowych instytucji (promocja muzyki), ale przede wszystkim stawiają sobie cele propagowania wśród młodzieży i szerokiego grona odbiorców zachowań muzycznych poprzez:

- zdobycie przez młodych muzyków umiejętności grania w orkiestrze symfonicznej,
- wzbogacanie oferty kulturalnej w województwie zachodniopomorskim,
- kreowanie zachowań promujących kulturę muzyczną,
- prezentację i promocję muzyki znaczących dla kultury europejskiej kompozytorów.