Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

54. WARSZTATY TEATRALNE 2017

54. WARSZTATY TEATRALNE


Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie organizuje w dniach 27 stycznia i 28 stycznia (piątek i sobota) 2017 r. warsztaty z teatru plastycznego dla pasjonatów, instruktorów i nauczycieli prowadzących zespoły teatralne, a także dla wykonawców indywidualnych.

Warsztaty poprowadzi Aneta Głuch-Klucznik, reżyser animacji i działań plastycznych w przedstawieniach teatralnych, widowiskach plenerowych i telewizyjnych. Prowadzi zajęcia na trzech wydziałach uczelni: na Wydziale Lalkarskim, na Wydziale Reżyserii Dramatu w Krakowie i na Podyplomowych Studiach Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży. Prowadzi także warsztaty teatralne w Polsce i za granicą (Wyższa Szkoła Mediów ARTo w Jarvenpaa koło Helsinek). Od 2013 r. pełni funkcją Dziekana Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu.


Temat warsztatów: WARSZTATY TEATRU PLASTYCZNEGO

Program:
• ciało ludzkie w przestrzeni scenicznej
• konstruowanie obiektów scenicznych z wykorzystaniem fragmentów ciała ludzkiego - kompozycje
• ciało i przedmiot - konstrukcje form hybrydowych

Ramowy program:
27.01. (piątek) - 16:00-20:00;
28.01. (sobota) - 10:00-13:00; przerwa; 14:00-17:00.

Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Teatr Piwnica przy Krypcie (wejście B, D).

Zgłoszenia przyjmuje Dział Edukacji Artystycznej, pok. 110, tel. 91 434-83-28 (24-27), ara@zamek.szczecin.pl).

Akredytację w wysokości 120 zł należy wpłacić na nasze konto: B.G.K. o/Szczecin 56 1130 1176 0022 2047 7820 0001 (z dopiskiem: „warsztaty teatralne, styczeń 2017") lub w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (wejście I, codziennie oprócz niedziel, w godz. 10.00-18.00) do dnia: 18.01.2017 r.

Na warsztaty należy przygotować prostokąt o wym. 70 cm x 50 cm (może być większy) wykonany własnoręcznie z kawałków rajstop w kolorze cielistym, pozszywanych ściegiem „na okrętkę" (elastyczną nitką, np. wysnutą z rajstop). Prosimy zabrać ze sobą nie krępującą ruchów odzież i wygodne obuwie.