Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

LETNIA KUŹNICA ANIMATORÓW

LETNIA KUŹNICA ANIMATORÓW
„pokaż w trzy godziny czym żyjesz jako animator!"


Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim serdecznie zaprasza animatorów do udziału w warsztatach, które odbędą się w terminie 21 -27 sierpnia 2011 r. w świetlicy w Starej Studnicy - Gmina Kalisz Pomorski.

Przyjazd uczestników w niedzielę dnia 21 sierpnia 2011 r. do godz. 18.00. Wyjazd w sobotę 27 sierpnia 2011 r. (po obiedzie) do godz. 16.00.

Projekt zaplanowany jest tak, by każdy z animatorów był zarówno uczestnikiem, jak też prowadzącym warsztat (11 uczestników = 11 warsztatów).

Zasada: każdy ANIMATOR prowadzi 1 warsztat proponowany przez siebie i bierze udział we wszystkich pozostałych 10 warsztatach proponowanych przez innych uczestników.
Każdego dnia dwóch animatorów prowadzi 3 godzinny warsztat z animacji.

Letnia Kuźnica Animatorów to:
spotkanie animatorów realizowane w celu stworzenia warunków do samo-edukacji poprzez wymianę doświadczeń animatorów oraz wzmocnienie działań i mobilizowanie animatorów poprzez współpracę sieciową, czyli:
· wymiana doświadczeń uczestników
· sprawdzenie się w roli prowadzącego warsztaty - informacja zwrotna
· szansa na współpracę w regionie
· spotkanie, poznanie się animatorów
· szansa na wymianę bilateralną - doznań, warsztatu
· rozwijanie własnego warsztatu i twórczych działań
· regionalne forum wymiany doświadczeń
· spotkanie osób twórczych i odpowiedzialnych
· inkubator działań regionalnych
· możliwość poznania nowych technik animacyjnych
· wyrobienie w sobie tolerancji i otwartości na inne formy działania animacyjnego
· motywacja do dalszej aktywności i osobistego rozwoju
· otworzenie się na nowe techniki i formy działania
· „rozejrzenie się w sektorze animacji"
· informacja zwrotna oraz refleksja na temat własnej pracy
· „spotkanie ludzi którzy dzięki swojej kreatywności mogą nauczyć czegoś innych ludzi"
· udoskonalenie metod i form pracy, praca nad modelem animacji kulturalnej.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:
- podniesienie skuteczności działań animacyjnych animatorów społeczno - kulturalnych i niewielki koszt szkoleń
- zwiększenie możliwości wymiany doświadczeń
- zwiększenie i doskonalenie umiejętności wykorzystania warsztatów w animacji
- podniesienie świadomości własnego potencjału i możliwości i wykorzystania go w pracy animacyjnej.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Koordynatorem „Letniej Kuźnicy Animatorów" jest Aneta Olszacka (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim).
Na etapie rekrutacji każdy z uczestników zobowiązany jest do przygotowania tematu swojego warsztatu i przesłania wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na adres email: a.olszacka@interia.pl do dnia 25 czerwca 2011 r. Uczestnikami warsztatów mogą być animatorzy - osoby na co dzień pracujące w instytucjach kultury. Pierwszeństwo mają animatorzy z Ośrodków Kultury biorących udział w Programie „Dom Kultury+".
(Preferowany 1-2 uczestników z jednego Ośrodka Kultury).

Koszt uczestnictwa w 6- dniowych warsztatach wynosi 400 zł i obejmuje noclegi, wyżywienie (3 posiłki dziennie) oraz koszty organizacyjne. Każdy animator prowadzi swoje zajęcia nieodpłatnie. Koszt materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów oraz koszt dojazdu uczestnika pokrywa instytucja delegująca lub uczestnik.
Szczegółowy program warsztatów „LKA" zostanie ustalony po wyłonieniu animatorów biorących udział w „LKA". Każdego dnia będą odbywały się po 2 warsztaty (łącznie 11 warsztatów). Zakwalifikowany uczestnik otrzyma informacje o udziale w warsztatach do dnia 11 lipca 2011 r. telefonicznie lub e-mailem.

Sposób zapłaty: zakwalifikowany uczestnik zobowiązany jest dokonać przedpłatę w kwocie 190 zł do dnia 25 lipca 2011 r. na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim: BS Kalisz Pomorski 42 8570 0002 0000 0143 2000 0010
na podstawie sporządzonej umowy i przesłanych faktur (za noclegi i koszty organizacji warsztatów).
Brak przedpłaty równa się z rezygnacją animatora z udziału w „LKA".
Pozostałą kwotę 210 zł (za wyżywienie) należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu
przy zakwaterowaniu (możliwość otrzymania faktury).


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 94 361 63 22 lub kom. 667 616 322