Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Treść pytania

Konkurs wiedzy o Zamku

Para książęca: Bogusław X (1454-1523) i Anna Jagiellonka (1476-1503)

Przed wejściem do Zamku stoi pomnik najznamienitszej pary książęcej Bogusława X i jego małżonki Anny Jagiellonki, którzy witają przybywających do ich książęcej siedziby. Pomnik odsłonięty w 1974 r. jest dziełem Anny Paszkiewicz i Leonii Chmielnik. Ostatnio przeszedł gruntowną renowację.

Książę Bogusław X, zwany „wielkim" zjednoczywszy kraj - od czasów Barnima I podzielony na dzielnice szczecińską i wołogoską - przeprowadził liczne reformy. Umocnił swą władzę kosztem miast i stanów pomorskich, a nade wszystko zwiększył dochody książęcego skarbu. Na stolicę zjednoczonego księstwa obrał Szczecin, gdzie postanowił zbudować nową, okazalszą rezydencję.

Bezpośrednim impulsem do jej wzniesienia były przygotowania do ślubu księcia z Anną Jagiellonką, córką króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka. Oczekując na swą małżonkę przystąpił książę do budowy „dużego domu", czyli obecnego skrzydła południowego zamku. W rezultacie powstała okazała dwuwieżowa rezydencja o wnętrzach nakrytych stropami i sklepieniami gwiaździstymi.

Budowla ta stanowić mogła godne tło dla powitania polskiej królewny oraz planowanych uroczystości weselnych. Anna Jagiellonka przybyła do Szczecina z licznym i bogatym orszakiem. Dnia 2 lutego 1491 r. odbyło się w dopiero co ukończonych salach zamkowych książęce wesele. Rok ślubu została wyrzeźbiona na cokole pomnika pary książęcej. Uroczystość zaszczycili liczni książęta Rzeszy oraz niektórzy wybitni panowie polscy. Wraz z Anną przybył na zamek jej dwór, a razem z nim pojawiła się moda na bogate stroje oraz na słuchanie muzyki - wykonywanej teraz często przez polskich skrzypków.

Dzięki małżeństwu księcia z królewną, ród Gryfitów istniał prawie 150 lat dłużej. Anna i Bogusław mieli ośmioro dzieci. Związek ten sprawił, że Bogusław X został szwagrem cesarza i trzech polskich królów.

Anna zmarła w Zamku we Wkryujściu (Ueckermuende). Młodo zmarła księżna została pochowana w klasztorze Eldena pod Gryfią (Greifswald).  Pochówek księżnej upamiętnia tablica wmurowana na ruinach klasztoru.

PYTANIE: Kiedy odbył się ślub per procura Anny i Bogusława, i co oznacza ten termin?

Odpowiedzi prosimy nadsyłać do 15 kwietnia br. na adres cikit@zamek.szczecin.pl wpisując w tytule maila „konkurs" lub dostarczyć do Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Zamku Książąt Pomorskich (wejście I, czynne codziennie w godz. 10.00-18.00). Wśród osób, które wezmą udział w konkursie i prawidłowo odpowiedzą na pytanie, rozlosujemy nagrody: album „Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie" oraz bilety na zwiedzanie zamku wraz z osobą towarzyszącą.

ODPOWIEDŹ: Ślub per procura Anny i Bogusława odbył się 7 marca 1490 r. w Grodnie. Termin per procura oznacza "przez pełnomocnika", "w zastępstwie". Uczestniczy w nim tylko jedna strona, zaś druga składa deklarację woli zawarcia związku małżeńskiego przez swego przedstawiciela. W przypadku tego ślubu takim pełnomocnikiem zastępującym księcia Bogusława X był starosta Białogardu Adam Podewils.


Wyświetl większą mapę