Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego

Wystawy stałe: skały magmowe, osadowe, metamorficzne, minerały, meteoryty, struktury skał osadowych, skamieniałości przewodnie, fauna ery paleozoicznej, mezozoicznej i kenozoicznej, skały wulkaniczne Europy, trylobity i głowonogi z narzutniaków polodowcowych Pomorza Zachodniego, bałtyckie konkrecje Fe-Mn, Pacyficzne konkrecje polimetaliczne, utwory plażowe, budowa geologiczna Bornholmu, budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich, budowa geologiczna Sudetów, budowa geologiczna okolic Szczecina.

Kontakt:
70-453 Szczecin
ul. Malczewskiego 10
tel.: 91-4228578
internet: www.muzgeo.univ.szczecin.pl
e-poczta: petromin@univ.szczecin.pl