Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Muzeum Narodowe

Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 3

Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie
Ratusz Staromiejski
ul. Księcia Mściwoja II 8

Galeria Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Szczecinie
Pałac Sejmu Stanów Pomorskich
ul. Staromłyńska 27

Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie
Pałac pod Głowami
ul. Staromłyńska 1

Centrum Dialogu Przełomy, Muzeum Narodowe w Szczecinie
Plac Solidarności 1


Aktualne informacje dla zwiedzających o godzinach otwarcia, wystawach, adresach gmachów, aktualnościach oraz cenach biletów znajdują się na stronie www.muzeum.szczecin.pl oraz www.facebook.com/muzeum.szczecin

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie jest największą instytucją kultury na Pomorzu Zachodnim. Należy do grupy dziesięciu polskich muzeów wyróżnionych w nazwie tytułem „narodowe" - ze względu na rangę i ponadregionalne znaczenie posiadanych zbiorów.

Muzeum gromadzi, chroni, zapewniając trwałość istnienia, opracowuje i udostępnia powierzone dziedzictwo narodowe: dzieła sztuki oraz zabytki kultury materialnej - muzealia archeologiczne, etnograficzne i nautologiczne. Istotnym celem jest tworzenie szerokiej płaszczyzny wymiany myśli naukowej w różnych dyscyplinach wiedzy - zgodnie z profilem posiadanych kolekcji. Swoją misję muzeum realizuje poprzez prezentację zbiorów w ramach stałych ekspozycji, organizowanie wystaw czasowych oraz różnorodnych wydarzeń artystycznych, konferencji naukowych, spotkań popularno-naukowych, a także działalność edukacyjną i wydawniczą. Będąc instytucją zaufania publicznego, jest depozytariuszem pamięci o przeszłości, ale również żywym centrum kultury - miejscem, które aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania świadomości historycznej i postaw społecznych.

Muzeum Narodowe w Szczecinie w duchu wielokulturowego, transgranicznego dialogu i współpracy buduje regionalną, narodową oraz europejską tożsamość Pomorza Zachodniego i jego mieszkańców.

 

Adres korespondencyjny:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

ul. Staromłyńska 27

70-561 Szczecin

tel. (+48) 91 4315 200

fax (+48) 91 4315 204

e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie - Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego współprowadzono przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego