Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Muzeum Techniki i Komunikacji

Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie jest instytucją kultury nastawioną na aktywne propagowanie dziejów i osiągnięć światowej techniki i cywilizacji, jej lokalnego zastosowania oraz konfrontowanie tego ze stanem obecnym. Punktem wyjścia dla tych działań jest organizacja wystaw stałych z własnych zbiorów. Z punktu widzenia muzeum jest istotne, aby wychodząc poza tradycyjną ofertę kulturalną muzeów, koncentrującą się na zwiedzaniu własnych wystaw i sprzedawaniu własnych publikacji, skupić również swoje działania na: - stworzeniu oferty uzupełniającej proces dydaktyczny w różnych rodzajach szkół; - stworzeniu oferty interaktywnej, wymagającej zaangażowania odbiorcy, a przez to dotarcie do jego świadomości odnośnie znaczenia kultury; - współpracy z grupami zainteresowanymi techniką w aspekcie jej historycznego rozwoju i współczesnego użytkowania; - uzupełnieniu oferty turystyczno-kulturalnej miasta, a zarazem wykorzystaniu jej np. w celu budowy kompleksowego szlaku turystycznego (Szczeciński Szlak Zabytków Techniki). Wystawy stałe, jak i czasowe, które będą powstawać we współpracy z partnerami z Polski i zagranicy, będą poświęcone zarówno tematyce komunikacji publicznej, motoryzacji indywidualnej, infrastrukturze technicznej ośrodków miejskich, jak i różnorodnym dziedzinom fizyki (ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ruchu).

Kontakt:
71-441 Szczecin
ul. Niemierzyńska 18A
tel.: 91 424 01 14
faks:  91 423 01 11

internet: www.muzeumtechniki.eu
e-poczta: sekretariat@zajezdnia.szczecin.art.pl