Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela

Szczecin, ul. Bogurodzicy 3a

Neogotycki kościół zbudowany dla gminy katolickiej postawiono na planie krzyża łacińskiego w rejonie dawnego Bastionu Królewskiego (proj. Engelbrecht Zeibertz z Berlina). Jest budowlą halową, trójnawową wspartą na bogato profilowanych filarach. 30 września 1890 r. arcybiskup wrocławski ks. kard. Jerzy Kopp poświęcił kościół. Co czwartą niedzielę odbywały się tu polskie nabożeństwa.

Wewnątrz w transepcie znajduje się tablica poświęcona niemieckim duchownym katolickim, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców. Obok wejścia stoi statua Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego ustawiona w roku Prymasa Tysiąclecia 24 czerwca 2001 r. Upamiętnia jego pobyt w Szczecinie w chwili nominacji na Prymasa Polski 30 listopada 1952 r.