Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Kościół św. Jana Ewangelisty

Szczecin, ul. św. Ducha 9

Kiedy w 1240 r. przybyli do Szczecina franciszkanie, książę Barnim I podarował im drewniany kościół i klasztor. W początkach XIV w. wznieśli oni halowy, trójnawowy gotycki kościół przyklasztorny z prezbiterium zamkniętym absydą na planie dziesięcioboku. W 1527 r. franciszkanie opuścili Szczecin, a kościół przejęli protestanci. W budynkach poklasztornych urządzono przytułek dla ubogich i szpital. Od czasów szwedzkich (2 poł. XVII w.) do początku XIX wieku pełnił rolę świątyni garnizonu szczecińskiego, a następnie w okresie wojen napoleońskich urządzono w nim magazyn żywności. Później został zamknięty ze względu na zły stan techniczny.

W latach 1929-30 dzięki staraniom prof. Hugo Lemckego przeprowadzono remont kościoła, chroniąc go przed dalszym niszczeniem i zachowując średniowieczne dziedzictwo. W czasie nalotów alianckich w 1944 r. mimo zniszczenia okolicznej zabudowy kościół ocalał. W 1957 r. został oddany pod opiekę księżom Pallotynom, którzy zaczęli odbudowę i przywracanie jego gotyckiego charakteru. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na fragmenty piętnastowiecznych malowideł na ścianach i filarze, płyty nagrobne z 1378 r. i 1676 r. oraz barokowe organy z II poł. XVIII w.