Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Muzeum Polskich Pionierów

Oddział Miejski Książnicy Pomorskiej nr 1,
Plac Matki Teresy z Kalkuty 8,
71-622 Szczecin
www.ksiaznica.szczecin.pl/muzeum

Książnica Pomorska od wielu lat gromadziła i przechowywała dary napływające od osób związanych miejscem urodzenia z Kresami Wschodnimi, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź" i Towarzystwie Miłośników Lwowa. Organizacje te podjęły owocną współpracę z Książnicą. Idea utworzenia izby pamięci na bazie zebranej kolekcji ewoluowała i rozszerzała się, przyjmując ostatecznie kształt Muzeum Polskich Pionierów w Szczecinie. Na prezentowaną ekspozycję stałą złożyły się głównie pamiątki osób przybyłych na Pomorze Zachodnie z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. W przyszłości jednak muzeum ma upamiętnić doświadczenia i dorobek pokolenia wszystkich pionierów, którzy zamieszkali na tych ziemiach w latach 40-tych XX wieku.

Godziny otwarcia: wtorek w godz. 15.00-18.00. Grupy zainteresowane obejrzeniem ekspozycji w innym terminie mogą go ustalić dzwoniąc pod nr: 604 055 650.