Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Centrum Dialogu PRZEŁOMY - muzeum wirtualne

Centrum Dialogu PRZEŁOMY - Muzeum Narodowe w Szczecinie jest przedsięwzięciem o szerokim programie wystawienniczym, dokumentacyjnym i edukacyjnym. Obecnie prezentujemy pierwszą część tego projektu, jaką jest zainicjowanie strony internetowej. Będą na niej zamieszczane informacje na temat stanu zaawansowania budowy siedziby Centrum Dialogu PRZEŁOMY oraz materiały dotyczące najnowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. Chcemy, aby w przyszłości portal stał się nie tylko ważnym uzupełnieniem prezentowanych wystaw, ale również kompendium wiedzy historycznej na temat powojennych dziejów Szczecina i Pomorza Zachodniego.

Ważną część działalności Centrum Dialogu PRZEŁOMY stanowić będą przedsięwzięcia edukacyjne. Już dziś zapraszamy uczniów do udziału w dwóch konkursach historycznych, a dla nauczycieli przygotowaliśmy przykładowe materiały dydaktyczne.

Obecnie na portalu znajduje się omówienie kilku szczególnie ważnych, „przełomowych" wydarzeń, które wybraliśmy z bogatej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. Ich lista będzie uzupełniana o kolejne wydarzenia obrazujące wszystkie procesy polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne, które miały miejsce na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie XX wieku.

Portal adresowany jest zarówno do osób, które pamiętają omawiane wydarzenia, jak też do ludzi młodych, którzy dopiero poznają trudną i złożoną przeszłość regionu i na niej zaczynają budować własną tożsamość.

Centrum Dialogu PRZEŁOMY - Muzeum Narodowe w Szczecinie
Ratusz Staromiejski
ul. Ks. Mściwoja II 8

Agnieszka Kuchcińska - Kurcz.
Pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Centrum Dialogu PRZEŁOMY
e-mail: akkurcz@poczta.onet.pl

Więcej na www.przelomy.muzeum.szczecin.pl