Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Muzea

Ekspozycje Oddziałów Muzeum Narodowego wystawiane są w gmachach o wysokich walorach architektonicznych i historycznych. Pozostałe muzea również utworzone zostały w zabytkowych obiektach.

Muzeum Zamkowe
Muzeum Narodowe

Wystawa Interaktywna Fundacji Eureka
Muzeum Techniki i Komunikacji

Muzeum Katedralne

Muzeum Literatury

Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego

Muzeum Polskich Pionierów

Centrum Dialogu PRZEŁOMY - muzeum wirtualne
Muzeum Historii Medycyny PUM