Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Świątynie

Pierwszy kościół w Szczecinie pw. św. Piotra, zbudowano podczas misji chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu w 1124 r.  Obok niego powstał kościół św. Wojciecha, który zburzono kilka lat później. Kolejnym był kościól św. Jakuba (1187 r.), następnie św. Jana Ewangelisty (1240 r.), św. Katarzyny (1243 r.), św. Mikołaja (1243 r.), NMP (1262 r.), św. Gertrudy (około 1300 r.). Część z nich zniszczono jeszcze w średniowieczu, niektóre po wprowadzeniu reformacji lub wskutek kataklizmów (pożary, wojny). Wiele uległo zniszczeniu podczas nalotów alianckich w 1944 r.

Warto wspomnieć o kościele św. Ottona z XIV w. usytuowanym na wzgórzu zamkowym. Podczas renesansowej przebudowy zamku w XVI w. kościół został rozebrany i przeniesiony do nowowybudowanego skrzydła północnego. Zarys jego pierwotnych fundamentów został specjalnie oznaczony na małym dziedzińcu zamkowym. Obecnie w miejscu dawnej zamkowej kaplicy znajduje się sala księcia Bogusława.

Więcej informacji na temat kościołów na terenie Szczecina można znaleźć TUTAJ.