Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Parki Narodowe i Krajobrazowe

PARKI NARODOWE
Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajdują się 2 z 23 Parków Narodowych w Polsce:

Woliński Park Narodowy (powierzchnia 109,37 km2)
Drawieński Park Narodowy (powierzchnia 113,42 km2)

więcej o parkach można przeczytać na stronie województwa Morze Przygody


PARKI KRAJOBRAZOWE
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 1 stycznia 2012 r. powołał Zespół Parków Krajobrazowych, który pracuje w obszarach Parków i ich otulin oraz współpracuje z innymi obszarami chronionymi w innych krajach.

W województwie zachodniopomorskim jest 7 parków krajobrazowych, przy czym jeden z nich, zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami, jest administrowany przez Marszałka woj. lubuskiego.

Od 2009 r. Parki Krajobrazowe są pod pieczą Samorządu Województwa, którzy jako włodarze wojewódzcy otaczają opieką te wyjątkowe pod względem krajobrazu i bogactwa przyrodniczego fragmenty naszego województwa.

Paki Krajobrazowe są jedną z form ochrony przyrody i krajobrazu w Polsce. Podobnie jak parki narodowe posiadają własną administrację, a ich główne zadania to edukacja, promocja, działania w zakresie turystyki i rekreacji, współpraca z różnymi jednostkami i osobami żyjącymi i gospodarującymi w granicach parków oraz ochrona tych najcenniejszych obszarów w województwie.

Parki mają bardzo długą tradycję, powstawały w latach 80 i 90 ubiegłego wieku. Każdy z nich ma swoje niepowtarzalne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Warto je chronić aby zachować dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i kulturowe dla nas samych i przyszłych pokoleń.

 

zpkwz-mapa_600

więcej informacji na stronie Zespół Parków Krajobrazowych