Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Woliński Park Narodowy

Leżący u ujścia odry Woliński Park Narodowy został utworzony w 1960 r. Obejmuje ochroną pólnocno-zachodnią część Wyspy wolin, przybrzeżne wody Bałtyku o szerokości 1 mili morskiej, rozlewisko delty rzeki Świny, a także część Zalewu Szczecińskiego.

Urozmaicony krajobraz, unikalna flora i fauna oraz bogactwo środowsika leśnego, a także ukształtowanie powierzchni (m.in. ok. 15 kilometrów wybrzeża klifowego) czynią z tego obszaru perłę przyrody nadmorskiej.

 

wpn_2_600wpn_600

www.wolinpn.pl

 

W parku występuje ponad 1300 gatunków roślin, zarówno rodzimych, jak i zadomowionych. Zbocza klifów porastają zarośla rokitnika zwyczajnego, wzgórza morenowa porastają lasy bukowe, bukowo-dębowe i sosnowe, a dno Bałtyku zajmują zielenice, brunatnice i krasnorosty.

Przez Wolin przebiega szlak przelotu ptaków zwdłuż wybrzeża Bałtyku. Z ponad 200 gatunków ptaków są także gatunki lęgowe, takie jak orzeł bielik, muchołówka mała, wodniczka, biegus zmienny. Wystepuja tu też sowy: uszata, puchacz, błotna, pójdka, puszczyk. W wodach Zatoki Pomorskiej wystepują rzadkie gatunki ssaków morskich - foka szara i morświn.

Na obszarze Parku i okolicach występują ślady grodzisk i historycznych osad, a także pozostałości związane z okresem II Wojny Światowej - okopy, bunkry, fundamentów po wyrzutniach broni V-3 w Wicku.

Park posiada także Centrum Dydaktyczno-Muzealne, Pokazowy Rezerwat Żubrów, punkty widokowe oraz szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne.

Dyrekcja Wolińskiego Parku Narodowego
ul. Niepodległości 3
72-510 Międzyzdroje
tel.: 91 3280737