Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Szczeciński Park Krajobrazowy - "Puszcza Bukowa"

Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa" (9096 ha) utworzony został 4 listopada 1981 roku, położony jest w powiecie gryfickim w granicach administracyjnych Stare Czarnowo i częściowo w granicach miasta Szczecin oraz gminy Gryfino. W granicach Parku znajdują się grunty Nadleśnictwa Gryfino (Obręb Rozdoły) o powierzchni 6922,78 ha. Obszar Puszczy Bukowej położony jest również w zasięgu Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcze Szczecińskie, utworzonego Zarządzeniem Nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2004 r.

 

mostek_600

www.bukowa.szczecin.pl

 

Puszcza Bukowa zwana Knieją bukową, porasta na północno-zachodnim skraju Pomorza, wysokie, polodowcowe wzniesienia morenowe zwane Wzgórzami Bukowymi. Ciągną się one na płd.-wsch. Od Szczecina, od brzegów Regalicy aż po kotlinę jez. Miedwie. Najwyższym wzniesieniem tego terenu jest góra Bukowiec - 148,4 m n.p.m, przy różnicach terenu dochodzących do 100 m, wyraźnie kontrastuje z otaczającymi Wzgórza Bukowe nizinami. „Łuskowa" budowa geologiczna sprawiła, iż mamy tu do czynienia z ciekawymi zjawiskami hydrogeologicznymi w potsaci: źródeł, cieków wodnych i zanikania strumieni (Ponikwa, Utrata). Wspaniałą ozdobą krajobrazu są meandrujące potoki Chojnówki i Rudzianka. Na obszarach o trudno przepuszczalnych warstwach występują wypełnione wodą lub torfem zagłębienia, w większości bezodpływowe. Największe z nich to malownicze jezioro Glinna (pow. 75 ha i głębokości 16 m), jezioro Binowskie (52 ha i głębokości 9 m), jezioro Piasecznik Wielki (pow. 15 ha). Urozmaicona rzeźba pasma wzniesień morenowych, różnorodne warunki mikroklimatyczne, wraz ze złożonymi stosunkami wodnymi i glebowymi, uwarunkowały kształtowanie się siedlisk, co z kolei umożliwiło wykształcenie się rozmaitych zbiorowisk roślinnych.

Unikatowość Puszczy Bukowej wyraża się przede wszystkim znaczną powierzchnią bardzo zróżnicowanych lasów bukowych, często z unikatową florą i fauną. Znaczne powierzchnie zajmują również lasy łęgowe, olcy, dębiny czy mozaika siedlisk nieleśnych.

Bogato rzeźbiony obszar Puszczy z różnymi zbiorowiskami i zespołami roślinnymi stanowi ostoje rozmaitych zwierząt, w tym licznych ssaków, ptaków, gadów, płazów, ryb i owadów. Z większych ssaków dominuje tu jeleń, dzik i sarna. Do wyjątkowo cennych lęgowych gatunków należą ptaki drapieżne: bielik, orlik krzykliwy, kania ruda, błotniak stawowy.

Źródło: Lidia Kmiecińska - Nadleśnictwo Gryfino