Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Cedyński Park Krajobrazowy

Park leży w niezwykle urozmaiconym obszarze doliny Odry oraz położonych na zachód od niej sosnowych i mieszanych lasów Puszczy Piaskowej i Lasów Mieszkowickich. Najwyższym punktem terenu jest Zwierzyniec (167 m n.p.m.). U jego podnóża znajdują się Bliźniaki - dwa olbrzymie głazy narzutowe, z których większy ma 25 m obwodu.

Z licznych punktów widokowych podziwiać można rozległe panoramy doliny Odry oraz ozdobionych mozaiką pól i jezior wielkich obszarów leśnych. Morenowe wzgórza przecinają liczne doliny rzek i potoków będących lokalnymi dopływami Odry. Na obszarze parku znajdują się 104 jeziora o powierzchni powyżej 1 ha. Największe z nich - Jezioro Morzycko - jest jednocześnie jednym z najgłębszych w kraju (60 m).

Szata roślinna Parku liczy 640 gatunków, z których 12 jest objętych ścisłą ochroną. Szczególne interesująca jest ciepłolubna roślinność występująca na dochodzącej do 60 m wysokości stromej krawędzi doliny Odry.

Bogactwo siedlisk powoduje, że także świat zwierząt jest bardzo bogaty. Występuje tu 12 gatunków płazów, 6 gatunków gadów - w tym także zagrożony wyginięciem żółw błotny. Wśród dużej liczby ptaków znajdują się 162 gatunki lęgowe z orłem bielikiem, rybołowem, bocianem czarnym, oharem i ostrygojadem. Spośród 39 gatunków tutejszych ssaków, bóbr, jeż, nietoperze, wilk i wydra to gatunki chronione.

cedynia_600

www.cedynia.pl

Na terenie parku wyznaczono 8 rezerwatów:

  • Olszyna Źródliskowa - stanowisko dorastającego do 1,5 m wysokości skrzypa olbrzymiego;
  • Olszyny Ostrowskie - oles z licznymi roślinami chronionymi;
  • Jeziora Siegniewskie - ostoja ptactwa wodnego;
  • Bielinek - stroma skarpa nadodorzańska z 29 gatunkami roślin kserotermicznych pochodzących z obszaru śródziemnomorskiego. Niektóre z nich - dąb omszony, szyplin zielony, nawrót czerwonobłękitny i oman niemiecki - rosną w Polsce wyłącznie tutaj;
  • Dąbrowa Krzymowska - stary, fragmentami prawie 400 letni drzewostan dębowy;
  • Wrzosowiska Cedyńskie - pokryte wrzosowiskiem wzgórza morenowe;
  • Dolina Świergotki - malownicze fragmenty pokrytego bukowym lasem wąwozu rzeczki Świergotki;
  • Kostrzyneckie Rozlewisko - miejsce rozrodu i stałego występowania licznych gatunków zwierząt, w szczególności ptactwa wodnego.

 

Dyrekcja Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry
ul. Armii Krajowej 36
74-100 Gryfino
tel. 91 4150 139