Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Iński Park Krajobrazowy

Park obejmuje większość Wyżyny Ińskiej w środkowej części Pojezierza Ińskiego. Tutejszy krajobraz tworzą ochodzące do 180 m n.p.m. wały moreny czołowej poprzecinane licznymi rynnami jezior i torfowisk. Pokrywa je mozaika liściastych i mieszanych lasów, gruntów rolnymi, zarastającymi lasem odłogów i bezleśnych, przypominających połoniny szczytów wzgórz. Największym z licznych jezior jest wielorynnowe Jezioro Ińsko z porośniętą bukowym lasem wyspą Sołtyski objętą ochroną jako rezerwat przyrody. Typowymi jeziorami rynnowymi są Dłusko i Długie, a w otulinie duże Jezioro Woświn. Niezwykłemu zróżnicowaniu krajobrazu odpowiada bogactwo tutejszej fauny i flory. Wśród występujących tu roślin naczyniowych jest 28 gatunków prawnie chronionych, w tym grzybień biały, pełnik europejski, storczyki, rosiczki i widłaki.

Wyróżniono 13 zespołów roślinnych - wodnych, torfowiskowych, łąkowych, źródliskowych i leśnych. Pokrywające blisko połowę powierzchni Parku lasy, to w północnej części głównie buczyny, w południowej lasy mieszane. Spotkać w nich można jelenie, sarny, dziki, borsuki i lisy, a także ślady okresowo zachodzących tu wilków. Coraz liczniejsze są wprowadzone w połowie lat dziewięćdziesiątych bobry. Gnieżdżą się tu tak rzadkie gatunki ptaków jak orzeł bielik, bocian czarny, orlik krzykliwy, kanie ruda i czarna, a liczebność gniazdujących żurawi jest najwyższa w Polsce.

 

inski_pn_2_600inski_pn_600

www.zlocieniec.gawex.pl

 

Na terenie Parku wydzielono 3 rezerwaty, 8 użytków ekologicznych i 1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy:

 • Góra Głowacz - wzgórze morenowe (180 m n.p.m.) porośnięte bukowym lasem, otoczone bagnami i torfowiskami;
 • Kamienna Buczyna - las bukowy z licznymi głazami narzutowymi;
 • Wyspa Sołtyski - pokryta starodrzewiem bukowym i dębowym wyspa na jeziorze Ińsko;
 • Wilkowe Bagno - system zbiorników wodnych i torfowisk z żyjącymi tu płazami i ptakami;
 • Bagno Ciszewo - płytkie rozlewisko z lęgowiskami gęsi gęgawy i błotniaka stawowego;
 • Płaskowyż nad Samotnikiem - punkt widokowy na górującym nad okolicą bezleśnym wzgórzu;
 • Pełnikowe Łąki - stanowisko pełnika europejskiego;
 • Wyszkowa Góra - dwa wzgórza przedzielone głębokim wąwozem, pokryte świerkowym i sosnowym lasem (punkt widokowy);
 • Dłuskie Wzgórza - strome wzgórza z rozległą panoramą północnej części Parku (punkt widokowy);
 • Węgorzyński Derkacz - rozległa podmokła łąka z lęgowiskami derkacza;
 • Wierzchucice - obszar nieużytków łąkowych i rolnych, na które od pół wieku spontanicznie powraca las;
 • Ostrowie - zespół trzech półwyspów pokrytych lasami, użytkami rolnymi i licznymi oczkami wodnymi;

 

Dyrekcja Ińskiego i Drawskiego Parku Krajobrazowego
ul. Dworcowa 13
78-520 Złocieniec
tel. 94 3673 544