Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Park Krajobrazowy Dolnej Odry

Park zajmuje zawarty pomiędzy dwiema odnogami ujścia Odry obszar największego w zachodniej i środkowej Europie torfowiska fluwiogenicznego. Teren ten usiłowano w przeszłości zmeliorować i zamienić w łąki. Minimalne wyniesienie gruntu (0,2-0,3 m n.p.m.) i wynikające z tego częste zalewanie wodami Odry przyczyniły się do porzucenia tych planów. Ich świadectwem są pozostałości licznych obiektów hydrotechnicznych - kanałów, śluz i mostów. Licząca ponad 200 km długości sieć kanałów, starorzeczy, rowów i rozlewisk zajmuje ok. 12 % powierzchni Parku. Leżące wśród nich torfowe wyspy (złoża torfu sięgają tu do 10 m w głąb) pokryte są bogatą mozaiką zbiorowisk roślinnych z wieloma gatunkami rzadkich i ginących roślin i zwierząt.

Wśród roślin dominują zbiorowiska wodne i torfowiskowe. Największą powierzchnię zajmują trzcinowiska, mannowiska i turzycowiska. Lasy reprezentowane są przez olszyny, łęgi olszowe i łęgi wierzbowo-topolowe. Na terenie Parku występuje 97 zespołów roślinnych, w tym tak rzadkie jak zespół paproci pływającej i grzebieńczyka wodnego. Spośród rzadkich i chronionych roślin występują tu m. in. salwinia wodna, arcydzięgiel nadbrzeżny, kalina koralowa, czermień błotna, listera jajowata, prząstka pospolita, groszek błotny, pływacz zwyczajny.

Równie urozmaicony jest świat zwierząt, zwłaszcza ptaki reprezentowana przez 226 gatunków, z których 159 to gatunki lęgowe. Wśród nich szczególnie cenne są zagrożone wyginięciem wodniczka, sowa błotna, wąsatka i wodnik. Występuje tu wiele ptaków drapieżnych: bielik, rybołów, kanie ruda i czarna, orzeł przedni, myszołów, błotniak stawowy. Wielkie ilości ptaków wykorzystują teren Parku jako noclegowisko w czasie wiosennych i jesiennych przelotów.

 

dolna_odra_600

 

Stale rośnie liczebność ssaków chronionych - bobra (ponad 20 rodzin) i wydry. Szczególnie liczne są gatunki z rodziny owadożernych (jeż europejski, nietoperze), gryzoni (nornica ruda, piżmak, polnik, mysz polna i badylarka) oraz łasicowatych (kuna, łasica tchórz). Płazy i gady reprezentowane są przez 16 gatunków, w tym przez traszki, ropuchy szara i paskówkę, rzekotkę drzewną, zaskrońca zwyczajnego i jaszczurkę żyworodną. W wodach żyją rzadkie ryby (kiełb, piskorz, koza i miętus), a także bezkręgowce z 21 gatunkami małży, 21 gatunkami ślimaków, 9 gatunkami pijawek. Występuje tu też 35 gatunków ważek i wielkie bogactwo motyli i pająków. Kilka spośród nich zagrożonych jest wyginięciem: ważka żagnica zielona, motyle modraszki, rusałki, mieniak tęczowiec.

Najcenniejsze fragmenty Parku to:

  • Kanał Kwiatowy - chroniący stanowisko grzebieńczyka wodnego i starca bagiennego, a także gąbki słodkowodnej;
  • Kurowskie Błota - pierwotnie lęgowisko kormoranów, a obecnie czapli siwej i bielika;
  • Klucki Ostrów - użytek ekologiczny z lęgowiskami mewy śmieszki, wielu gatunków wróblowatych i kaczek.


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych II w Gryfinie
Budynek byłego przejścia granicznego Gryfino - Mescherin
74-100 Gryfino
Tel/fax. 91 415 0139
e-mail: sekretariat.wst2.szczecin@rdos.gov.pl

Wydział udziela informacji o parkach krajobrazowych Gryfina, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.