Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy

Park położony jest w makroregionie Pojezierza Południowopomorskiego, na obszarze dwóch mezoregionów - Puszczy Gorzowskiej i Pojezierza Myśliborskiego. Na obszarze Parku zostało utworzonych 5 rezerwatów przyrody. Chronią one najcenniejsze zbiorowiska roślinne i siedliska zwierzyny:

  • Markowe Błota - rezerwat chroniący bagna z typową dla nich florą i fauną
  • Skalisty Jar Libberta - obejmuje ochroną wąwóz i wzniesienia morenowe. Jest to miejsce występowania niezwykle rzadkich na Pomorzu Zachodnim skał - zlepieńców wapienno-piaskowych
  • Wilanów - chroni las mieszany z udziałem pomnikowych buków, dębów i sosen
  • Dębina - chroni zespół leśny zwany grądem środkowoeuropejskim.
  • Rzeka Przyłężek - jedyny w Parku rezerwat wodny to; chroni rzekę z występującymi w niej rybami łososiowatymi.

 

bgpk_laslisciasty

 

W parku dla celów turystycznmych i dydaktycznych wytyczono 6 szlaków i ścieżek przyrodniczych.

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy
Lubociesz (Lipy) 7
66-415 Kłodawa
tel. 608 091399 (biuro), 602406599 (edukacja)