Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Drawski Park Krajobrazowy

Park utworzono w centralnej części Pojezierza Drawskiego. Jest to obszar o mocno zróżnicowanej rzeźbie terenu, który został ukształtowany w czasie tzw. zlodowacenia bałtyckiego. Jego pozostałościami są wzniesienia moreny czołowej, jary, głazy narzutowe, jeziora rynnowe, oczka wodne i torfowiska. Największe i najgłębsze z ponad 48 dużych jezior tego obszaru to w kolejności: jezioro Drawsko, Siecino i Komorze. Występują tu niezwykle cenne przyrodniczo jeziora lobeliowe, które charakteryzuje doskonale czysta woda i reliktowa roślinność polodowcowa.

Cały obszar Parku należy do dorzecza Odry w zlewisku rzeki Drawy. Drawa bierze początek w wąskiej polodowcowej Dolinie Pięciu Jezior, następnie przepływając przez jeziora Prosino, Żerdno, Drawsko i Krosino tworzy tzw. Szwajcarię Połczyńską. Wiele cieków wodnych w swym początkowym biegu dolinami stromych jarów ma charakter potoków górskich.drawski_pn_600drawski_pn_2_600


Blisko 25 % powierzchni Parku zajmują obszary leśne. W północnej i środkowej części pasa moren czołowych dominują lasy bukowe (buczyna pomorska) natomiast na piaszczystych glebach części południowej bory sosnowe i lasy mieszane. W dolinach rzecznych najczęściej spotyka się dąbrowy i grądy.

Występuje tu wiele gatunków roślin chronionych: wiciokrzew pomorski, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, mącznica lekarska, tojad mocny, rosiczki, widłaki i storczyki. Lokalna fauna bogata jest w liczne gatunki rzadkich zwierząt. W potokach i jeziorach żyje 35 gatunków ryb, w tym sieja, sielawa, brzana, kleń i pstrąg potokowy. Spośród 120 gatunków ptaków licznie występują perkozy, łabędzie, kaczki i żurawie. Gniazdują tu także zagrożone wyginięciem: orzeł bielik, orlik krzykliwy, puchacz, kania, bocian czarny i bąk. Najpospolitszymi płazami są ropucha szara, żaba trawna, traszka zwyczajna, a wśród gadów jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny i żmija zygzakowata. W Parku bytują 32 gatunki ssaków: dziki, sarny, wiewiórki, tchórze, lisy oraz wydra i bóbr.

W obszarze Parku zorganizowano 7 rezerwatów:

  • Jezioro Czarnówek - jezioro oligotroficzne z lobelią jeziorną i poryblinem jeziornym;
  • Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały - torfowisko z licznymi roślinami reliktowymi;
  • Jezioro Prosino - lęgowisko i ostoja ptactwa w okresie wiosennych i jesiennych przelotów;
  • Torfowisko Toporzyk - torfowisko i las z licznymi roślinami reliktowymi;
  • Brunatna Gleba - rezerwat glebowy z drzewostanem bukowym rosnącym na typowej glebie brunatnej;
  • Dolina Pięciu Jezior - rezerwat krajobrazowy obejmujący tzw. Szwajcarię Połczyńską;
  • Zielone Bagno - torfowisko z rosiczkami.

 

Dyrekcja Ińskiego i Drawskiego Parku Krajobrazowego
ul. Dworcowa 13
78-520 Złocieniec
tel. 94 3673 544