Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Dorzecze Parsęty

Parsęta, mimo, że reprezentuje typ meandrującej rzeki nizinnej średniej wielkości, jest największą rzeką Przymorza przybierającą miejscami charakter rzeki górskiej.

Wskaźnik jej krętości wynosi 1,55, a łączny spadek 1,05‰, przy czym ze względu na dużą dynamikę rzeźby terenu w górze dorzecza spadki rzek miejscami dochodzą nawet do 3‰.

 Duże spadki spowodowały, że w przeszłości funkcjonowało na Parsęcie ponad 100 różnych spiętrzeń z których prawie wszystkie uległy dewastacji, dzięki czemu znaczna część rzeki zachowuje w miarę naturalny charakter podlegając naturalnym procesom hydrologicznym. Z większych budowli funkcjonuje jeszcze elektrownia w Rościnie, obiekt o tyle interesujący, że wybudowano ją w 1936 r. jako elektrownię z wierzchnim przepływem mającym na celu maskowanie elektrowni przed zwiadem lotniczym. Mało sprawna przepławka na tej elektrowni częściowo ogranicza swobodne przemieszczanie się ryb. Jednak przy wysokich stanach wody troć oraz łosoś przedostaje w górę rzeki dochodząc aż do miejscowości Żarnowo w pobliżu Grzmiącej. Mniejsze młyny i inne małe obiekty zostały zlikwidowane. Pomimo funkcjonowania elektrowni w Rościnie Parsęta posiada najdłuższy na Pomorzu wolny nurt rzeki, bez przeszkód hydrotechnicznych, mający długość ok. 65 km. Natomiast na dopływie Parsęty - Radwi funkcjonuje kaskada zbiorników Hajka i Rosnowo wykorzystywanych do celów energetycznych. W Bardzlinie istnieje jaz przegradzający rzekę i piętrzący wodę do zasilania dużego ośrodka hodowli ryb, głównie pstrąga. Od jazu w Bardzlinie w górę rzeka jest praktycznie zamknięta dla wędrówek ryb.

Więcej informacji na stronie: www.parseta.org.pl

Parsęta, mimo, że reprezentuje typ meandrującej rzeki nizinnej średniej wielkości, jest największą rzeką Przymorza przybierającą miejscami charakter rzeki górskiej.