Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Rezerwat Bielinek

Rezerwat "Bielinek", znajdujący się w Cedyńskim Parku Krajobrazowym, to jeden z najciekawszych i najcenniejszych przyrodniczych obiektów naszego kraju. Specyficzne warunki mikrosiedliskowe i ukształtowanie terenu, a w ślad za tym stanowiska wielu unikatowych gatunków roślin i zwierząt, czynią z Bielinka obiekt wyjątkowy w skali Niżu Środkowoeuropejskiego.

Trochę historii
Walory przyrodnicze Bielinka zostały zauważone i docenione już na początku ubiegłego wieku. W 1927 roku teren ten - wówczas w prywatnych rękach - został objęty ochroną prawną. Od 1928 roku istniała tu stacja badawcza z biblioteką i muzeum. W 1957 roku utworzony został na obszarze rezerwat przyrody (zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 14.02.1957 roku MP. 32, poz. 162). W 1992 roku rezerwat znalazł się w granicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

 

bielinek_skarpa1

 

"Bielinek" położony jest na wysoczyźnie morenowej osiągającej wysokość do 70 metrów n.p.m., podciętej od południa doliną Odry. Rzeźbę urozmaica 12 wąwozów rozcinających strome zbocza. W kolejności od północnego-zachodu na południowy-wschód znajdują się: Wąwóz Storczykowy, Dolina Akacjowa, Dolina Borsucza, Wąwóz Paklonowy, Parów Źródlany, Wąwóz Wiązowy, Wąwóz Świetlisty, Wąwóz Brekiniowy, Wąwóz Markociński, Kotlina Małą, Kotlina Wielką i wreszcie Wąwóz Troisty. W cienistych wąwozach występuje żyzny las, w którym spotkać można takie rzadkości jak: paprotnik kolczysty Polystichum lobatum, niezapominajka skąpokwiatowa Myosotis sparsiflora i wyżpin jagodowy Cucubalus baccifer. Znajdują się tu także stanowiska jarzębu brekinii Sorbus torminalis (to od tego gatunku wziął swoją nazwę Wąwóz Brekiniowy).


Strome zbocza znajdujące się pomiędzy wąwozami porastają świetliste dąbrowy z malowniczymi drzewami dębu omszonego Quercus pubescens o szerokich i nisko rozgałęzionych koronach. Jest to jedyne w Polsce stanowisko tego gatunku. Pod okapem dębów spotkać można nawrot czerwonobłękitny Lithospermum purpureo-coeruleum - także na jedynym w naszym kraju stanowisku.

Na stromych zboczach o południowej wystawie, wśród płatów ciepłolubnych dąbrów zachowały się piękne fragmenty muraw kserotermicznych. Występują tu m.in. ostnica włosowata Stipa capillata i powabna S. pulcherrima, ostrołódka kosmata Oxytropis pilosa, wiśnia karłowata Cerasus fruticosa, pajęcznica liliowata Anthericum liliago, sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis, kilka gatunków zaraz Orobanche sp. i wiele innych rzadkich i chronionych gatunków roślin.

Wśród unikatowych przedstawicieli flory nie brak także mszaków i porostów. W Bielinku znajduje się na przykład jedyne w Polsce stanowisko mchu skrętka Tortella flavovirens - gatunku występującego na wybrzeżach morskich w Afryce oraz w Europie zachodniej i południowej.