Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Rezerwat Ptactwa Wodnego Świdwie

Rezerwat Ptactwa Świdwie - unikalny w skali europejskiej rezerwat ptactwa wodnego i błotnego. Leży w powiecie polickim, na południowym krańcu Puszczy Wkrzańskiej; obejmuje obszar ponad 890 ha jeziora Świdwie i podmokłe tereny wokół niego (bagniska, torfowiska niskie i trzcinowiska).

Fauna
Ochroną objęto tutaj żurawie, wilgi, błotniaki - stawowy i łąkowy, strumieniówki, derkacze, gęsi - zbożowa, gęgawa i białoczelna, bataliony, chruściele i wiele innych. Łącznie w okresie lęgowym przebywa tu ponad 160 gatunków ptaków. Ponadto Świdwie jest ważnym żerowiskiem i miejscem odpoczynku dziesiątek tysięcy ptaków na trasie ich wędrówek pomiędzy północną Skandynawią a basenem Morza Śródziemnego.

Stacje ornitologiczne
Wokół rezerwatu znajdują się dwie stacje ornitologiczne. Jedną (Stacja Ornitologiczna "Świdwie") zlokalizowano na skraju jeziora we wsi Bolków (gmina Dobra Szczecińska). Jej pomosty i wieża widokowa stanowią doskonały punkt obserwacyjny. Pracownicy stacji sprawują całoroczną pieczę nad Rezerwatem a po wcześniejszym uzgodnieniu oprowadzają wycieczki po jego terenie. Na terenie stacji znajduje się również Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny. Druga stacja znajduje się nad rzeką Gunicą.

Flora
Większą część jeziora zarastają trzcinowiska, w pozostałej części występują chronione grążel żółty i grzybieńczyk wodny oraz rzadkie rośliny wodne jak żabiściek pływający czy osoka aloesowata. Corocznie Rezerwat odwiedza ponad 20 tys. osób, głównie z kraju, choć jest również popularny wśród Niemców i Skandynawów. Ze Szczecina do Rezerwatu prowadzi łatwy szlak rowerowy. Od 3 stycznia 1984 rezerwat znajduje sie na liście Konwencji Ramsar. Pod koniec kwietnia 2005 zarząd Rezerwatu planuje przygotowanie wniosku o przekształcenie go w Park Krajobrazowy "Świdwie" w ramach programu Natura 2000.

Źródło: www.ziental.com