Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Rezerwat Bukowe Zdroje

Bukowe Zdroje im. prof. Tadeusza Dominika (217,87 ha)

Rezerwat utworzono w celu zachowania zespołu buczyny pomorskiej w różnych podzespołach, zespołu łęgu jesionowego oraz zespołu kwasnej dąbrowy. Rezerwat położony jest w północno zachodnim krańcu Puszczy Bukowej na wzgórzach gęsto pociętych głębokimi dolinami. Na wierzchowinie i stokach oraz dnie dolin wykształciły się żyzne i kwaśne buczyny, kwaśne dąbrowy, grądy niskie, łęgi dolinkowe i źródliskowe. Drzewostany buduje głównie buk, dąb, jesion, olsza, grab, jawor. W podszycie dominuje buk, jesion, olsza, jawor. Z roślin chronionych występują tu: jarząb brekinia, bluszcz pospolity, barwinek pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, grzybienie białe, buławnik wielkokwiatowy i czerwony, kruszczyk szerokolistny, gnieźnik leśny, porzeczka czarna, kruszyna pospolita, kalin koralowa, konwalia majowa, paprotka zwyczajna, marzanak wonna. Z roslin ginących zaś: czartawa pośrednia, żywiec cebulkowy, turzyca zgrzebłowata, przytulia leśna, przetacznik górski, skrzyp zimowy, zachyłka oszczepowata, przylaszcza pospolita, kokorycz wątła.

Źródło: www.szczecin.lasy.gov.pl