Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Rezerwat przyrody Buczynowe Wąwozy

Buczynowe Wąwozy im. Prof. Floriana Celińskiego ( 56,38 ha)

Rezerwat utworzono w celu zachowania kompleksu zbiorowisk leśnych, zwłaszcza lasu bukowego w różnych podzespołach, odmianach i facjach. Rezerwat znajduje się w środkowej części Puszczy Bukowej, na północnych stokach wzgórz, pociętych głębokimi dolinkami. Na zboczach wąwozów i jarów oraz na dnie dolin wykształciły się żyzne i kwaśne buczyny, olsy, łęgi olszowo - jesionowe oraz zbiorowiska o charakterze grądu niskiego. Drzewostany tworzy głównie buk, olsza, dąb, jesion. W podszycie dominuje buk, jawor i jesion. Z roślin zielonych objętych ochroną odnaleźć można tu: kruszczyka sinego, buławnika czerwonego, kruszynę pospolitą, marzankę wonną; z roślin ginących m.in.: gwiazdnicę wielkokwiatową i bagienną, żywca cebulkowego, turzycę zgrzebłowatą, perłówkę zwisłą.

Źródło: www.szczecin.lasy.gov.pl