Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Pomorski Krajobraz Rzeczny

Pomorze Przednie w północno-wschodnich Niemczech i Województwo Zachodniopomorskie w północno-zachodniej Polsce mają pod wielma względami podobne cechy: zarówno mocne jak i słabe strony. Oba regiony mają podobną sytuację wyjściową i dysponują dużym potencjałem turystycznym i naturalnym takim jak liczne rzeki, lasy, rezerwaty przyrody, bogatą florę i faunę, dobrze rozwinięte trasy rowerowo- wodne, a także ważne centra i rynki jak Berlin czy Szczecin.

Europejski projekt „Pomorski Krajobraz Rzeczny" ma na celu ożywienie obszarow przygranicznych poprzez wspieranie aktywnego wypoczynku w obu regionach, rozwój ich popularności, podwyższenie liczby turystów jak równiez wpływów z turystyki dzięki rozwojowi tras rowerowo- wodnych.

Istniejące do tej pory trasy rowerowo- turystyczne nie były zintegrowane w jedną sieć i wykazywały luki w swoim przebiegu, co prowadziło do utrudnienia rozwoju turystyki kombinowanej.Istniejące dotychczas produkty nie są wystarcząjaco znane, dlatego stworzono jedną wspólną markę, dzięki której możliwa jest ich przekracząjaca granice obu państw promocja.


Zapraszamy na stronę Pomorski Krajobraz Rzeczny

logo-zkr-pl