Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Zamierzenie modelowe Sieć Atrakcji Pomerania


pomerania_600


Zadaniem projektu jest promocja transgranicznego regionu Pomerania poprzez wskazanie potencjału, jaki drzemie w Województwie Zachodniopomorskim i Meklemburgii. Skupiając się na mnogości zabytków, wydarzeń kulturalnych oraz pięknie przyrody staramy się wykazać możliwości regionu oraz jego wysoką atrakcyjność turystyczną. Jest to projekt służący propagowaniu atrakcji turystycznych i kulturalnych po obu stronach granicy. Poprzez współpracę partnerską buduje wzajemne porozumienie na rzecz wspierania wspólnego dobra kulturowego.

Współpraca między naszą instytucją, a naszymi partnerami ma na celu dążenie do wspólnie wytyczonych, długotrwałych celów. Międzynarodowe przedsięwzięcia integrują środowiska oraz przyczyniają się do nawiązywania nowych kontaktów interpersonalnych jak i wspomagają integrację pomiędzy uczestnikami o podobnych zainteresowaniach. Mają one również za zadanie kształtować pozytywny świat wartości, takich jak: wychowanie w poszanowaniu drugiego człowieka, otwartość na inną kulturę, wzajemną tolerancję i akceptację, wzbudzanie chęci współuczestnictwa w organizowanych wydarzeniach oraz potrzebę dbałości o współtworzenie współczesnej kultury.


Partnerzy projektu:

1. Ogród Zoologiczny Ueckermünde - Partner Wiodący
Zrealizowano inwestycje związane ze ścieżką przeżyć. Poniesione zostały wydatki na działania marketingowe. Ukazały się reklamy na ekranach w Szczecinie i Greifswaldzie. Przygotowywane zostały klipy reklamowe. Strona internetowa została uruchomiona w jęz. polskim i niemieckim. Powstała dwujęzyczna gazeta (polsko-niemiecka w roku 2011 i 2012) oraz długopisy z pendrivem. Opracowywane zostały różnego rodzaju materiały drukowane (teczki, pocztówki, układanki, broszury A5).

 

2. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Wyprodukowany został film "Zamek wśród Atrakcji Pomeranii" wraz z 1000 sztuk na DVD. Zakupiono i zainstalowano infokiosk w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej. Wejścia do biura informacji turystycznej zostało oznakowane. Wydany został także folder o Zamku w nakładzie 40 000 sztuk oraz mapa regionu również w nakładzie 40 000 sztuk. Ponadto wyprodukowane zostały nośniki pamięci PenDrive w ilości 400 sztuk, zestawy piszące w ilości 300 sztuk, karty edukacyjne o Zamku w nakładzie 60 talii oraz gra planszowa w nakładzie 200 sztuk.

 

3. Gmina Police
Trzy rodzaje broszur o atrakcjach Gminy Police i jej partnerów w języku polskim i niemieckim oraz ogłoszenie w prasie zostały wydane w II kwartale 2012 roku. Z kolei w IV kwartale 2012 roku wykonano 10 tablic informacyjnych, plakaty i program w TV oraz zamontowano 3 słupy promocyjne.

 

4. Miasto Ueckermünde
W ramach projektu zakupiono 10 kilkujęzycznych, multimedialnych systemów oprowadzania po Muzeum. Dostarczono również terminal informacyjny oraz system kamer do obserwacji pustułek.

 

5. Stowarzyszenie Natura i życie nad Zalewem Szczecińskim
Opracowanie i druk broszur tematycznych „Zabytki architektoniczne w Parku Przyrodniczym Nad Zalewem Szczecińskim" oraz „Pomniki przyrody w Parku Przyrodniczym Nad Zalewem Szczecińskim". Obecnie trwa tłumaczenie strony internetowej stowarzyszenia, prowadzone są również wycieczki z przewodnikiem.


6. Zoo Eberswalde
Zakupiono kolorową kserokopiarkę. Powstały szyldy reklamowe, strona internetowa w jęz. polskim, ulotki w jęz. polskim, wydrukowano koszulki dla rowerzystów. Ponadto wydrukowane zostały materiały dydaktyczne.

 

7. Gmina Przelewice
Podjęte działania w projekcie to zakup komputera mobilnego i systemu audioprzewodników, druk trójjęzycznych ulotek i stworzenie cyfrowej mapy Ogrodu Dendrologicznego oraz opracowanie strony internetowej.

 

8. Nadleśnictwo Kliniska
W ramach projektu wykonano postery o działalności Ośrodka Edukacji Przyrodnioczo-Leśnej i walorach przyrodniczych Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie", ulotki edukacyjna - „Regulamin leśnego turysty" oraz karty pracy „Na spotkanie z przyrodą".


9. Park Dzikich Zwierząt Schorfheide
Park Dzikich Zwierząt zainstalował platformę informacyjną „Ryś" oraz stworzyli dział "odczuwanie - dotykanie - przeżywanie".

 

Zapraszamy na wspólną stronę projektu Zamierzenie modelowe Sieć Atrakcji Pomerania:

logo-netzwerk_600

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

interreg_iva_-_wspolny_region