Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Cedynia

Gmina Cedynia jest najbardziej wysunięta na zachód Polski. Od granicy w Osinowie Dolnym do Berlina jest tylko 55 km! Cedynia to jedno z najstarszych miast w Polsce, wspomniane w źródłach 1000 lat temu przez kronikarza Thietmara z Merseburga, którego ojciec wraz z Hodonem (margrabią Marchii Łużyckiej) został pokonany w cedyńskiej bitwie 972 r. Później Ziemia Cedyńska była częścią Pomorza Zachodniego, a od XIII w. Brandenburgii.
Część między Odrą, Wartą a Rurzycą zwana Nową Marchią, była też w XV w. częścią państwa zakonu krzyżackiego. W XVI w. Cedynia wraz z Chojną i Kostrzynem stanowiła swoiste, odrębne księstwo rządzone przez margrabiego Jana. W 1945 r. stąd nastapił ostatni akt II wojny światowej – operacja berlińska rozpoczęta forsowaniem Odry.
Ziemia Cedyńska to niezwykły polodowcowy krajobraz. Dookoła rozciąga się Cedyński Park Krajobrazowy ze swymi 7 rezerwatami z użytkami ekologicznymi oraz pomnikami przyrody. Turystów przyciągają również liczne zabytki. Charakterystyczne są XIII-wieczne gotyckie kościoły i konstrukcje szkieletowe (tzw. pruski mur). Miasteczko Cedynia i wieś Osinów Dolny, gdzie znajduje się przejście graniczne, to ośrodki turystyki. Wielu Niemców odwiedza gminę robiąc m.in. drobne zakupy. To tworzy specyficzny klimat kresów zachodnich. Przez Ziemię Cedyńską przechodzi wiele szlaków atrakcyjnych dla miłośników historii i niezwykłej przyrody.

Gmina Cedynia
Punkt Informacji Turystycznej
74-520 Cedynia, pl.Wolności 4
tel. +48 91 431 78 31
e-mail: turystyka@cedynia.pl
www.cedynia.pl