Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Książęta w Szczecinie

Warcisław I (ok. 1100 - 1147)
Pierwszy władca Pomorza Zachodniego, lennik Polski. Prawdopodobnie za jego panowania została wzniesiona pierwsza, drewniana rezydencja książęca na Wzgórzu Zamkowym w Szczecinie. Przy jego poparciu dokonała się również chrystianizacja Pomorza (misje Bernarda Hiszpana i biskupa Ottona z Bambergu 1124-1128)

 

 

Barnim IBarnim I (1210 - 1278)
Syn Bogusława II, lennik margrabiów brandenburskich. Ponad 30 miastom Pomorza udzielił immunitetu lokacyjnego, Szczecinowi nadał najpierw lubeckie (1237) a następnie magdeburskie (1243) prawa miejskie. Rozbudował drewniany dwór Warcisława.

 

 

Płyta nagrobna Barnima III w Zamku Książąt Pomorskich w SzczecinieBarnim III Wielki (1300 - 1368)
Syn Ottona I. Wykształcony na Uniwersytecie Praskim, był wytrawnym politykiem związanym z dworem cesarskim Karola IV w Pradze. Sprzymierzył się z Polską przeciw Brandenburgii. Z jego inicjatywy w 1346 r. na szczecińskim Wzgórzu Zamkowym wzniesiono murowaną siedzibę książęcą oraz kościół pod wezwaniem św. Ottona.

 

 

Kazimierz V (ok. 1380-1435)
Książę szczeciński, stronnik Krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem. Przez całe panowanie prowadził walki z Brandenburgią. Na krótko przed śmiercią rozpoczął budowę skrzydła południowego, którą przerwano z powodu sprzeciwu Rady Miejskiej.

 

 

Bogusław XBogusław X (1454-1523)
Syn Eryka II z linii książąt słupskich. Od 1478 był władcą zjednoczonego księstwa zachodniopomorskiego. Podniósł znaczenie Szczecina do rangi stolicy księstwa ze stałą siedzibą władcy i instytucji państwowych. Z tego powodu, jak i z racji ożenku księcia z polską królewną Anną Jagiellonką, córką Kazimierza Jegiellończyka, wzniósł dwupiętrowy Duży Dom w miejscu budowy ropoczętej przez Kazimierza V.

 

 

Barnim XI znany też jako Barnim IX PobożnyBarnim XI (1501 - 1573)
Syn Bogusława X. Studiował w Wittenberdze, był uczniem Marcina Lutra i pierwszym protestanckim księciem Pomorza. W 1543 r. na ziemiach Księstwa Pomorskiego wprowadził luteranizm. Swoją politykę oparł na bliskich kontaktach z dworem polskim. Wychowany w tradycji i szacunku do kultury, był mecenasem sztuki skupiającym na swym dworze blisko 30 artystów. Był współzałożycielem szczecińskiej szkoły półwyższej. Abdykował na rzecz Jana Fryderyka w 1569 roku. Resztę życia spędził w podszczecińskiej rezydencji - Oderburgu - oddając się pasjom artystycznym.

 

 

fryderykJan Fryderyk (1542 - 1600)
Studiował na uniwersytecie w Greifswaldzie. Był chorążym na dworze cesarza Maksymiliana II w czasie walk z Turkami na Węgrzech. Organizował kończący wojnę północną (1563-1570) kongres pokojowy w Szczecinie. W latach 1571-1582 przebudował i wyposażył zamek szczeciński w stylu renesansowym.

 

 

Filip II zwany PobożnymFilip II (1573-1618)
Syn Bogusława XIII, student uniwersytetu w Rostocku. Przed objęciem tronu odbył dwuletnią podróż po krajach Europy. Był twórcą galerii malarstwa w tzw. Lusthausie oraz muzeum zamkowego i biblioteki, dla potrzeb których wzniesiono dodatkowe skrzydło szczecińskiego zamku. Z jego inicjatywy została opracowana szczegółowa mapa Pomorza (tzw. mapa Lubinusa) oraz kronika Kościoła na Pomorzu autorstwa Daniela Cramera.

 

 

Bogusław XIV zwany TowarzyskimBogusław XIV (1580-1637)
Ostatni Książę Pomorza z rodu Gryfitów. Jego rządy przypadły na okres wojny trzydziestoletniej. Dążył do zachowania przez księstwo neutralności, lecz na próżno. Kraj stał się polem walk pomiędzy wojskami szwedzkimi, brandenburskimi i carskimi. Po śmierci księcia (1637 r.) władzę w księstwie objął Pomorski Rząd Tymczasowy.