Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Współpraca międzynarodowa

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przywiązuje ogromną wagę do rozwoju międzynarodowej współpracy kulturalnej oraz turystycznej. Nasza instytucja ma bardzo wiele do zaoferowania swoim zagranicznym partnerom. Poprzez prezentacje kultur innych krajów w Polsce oraz polskiej za granicą, Zamek przyczynia się do lepszego porozumienia międzynarodowego.

Zamek zajmuje się zarówno poszukiwaniem nowych partnerów do wspólnych projektów i różnego rodzaju przedsięwzięć  oraz dba jednocześnie o jak najlepsze relacje z naszymi obecnymi partnerami. Współpraca między naszą instytucją a naszymi partnerami ma na celu dążenie do wspólnie wytyczonych, długotrwałych celów. Międzynarodowe przedsięwzięcia integrują środowiska związane z popularyzowaniem kultury i sztuki oraz przyczyniają się do nawiązywania nowych kontaktów interpersonalnych jak i wspomagają integrację pomiędzy uczestnikami o podobnych zainteresowaniach. Mają one również za zadanie kształtować pozytywny świat wartości jak: wychowanie w poszanowaniu drugiego człowieka, otwartość na inną kulturę, wzajemną tolerancję i akceptację, wzbudzanie chęci współuczestnictwa w wydarzeniach oraz potrzebę dbałości o współtworzenie współczesnej kultury.


Obecnie prowadzimy współpracę z:

  • Niemcami
  • Ukrainą
  • Francją
  • Danią
  • Rosją


 

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie należy do istniejącego od 1991roku Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Regionu Morza Bałtyckiego. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspólną turystyczną promocję poszczególnych historycznych obiektów nadbałtyckich oraz współpracę w zakresie edukacji, marketingu, zarządzania i renowacji zamków. Jego członkowie wspólnie prowadzą stronę internetową http://www.visitcastles.eu, ponadto - organizują spotkania, sesje naukowe i wystawy. Stowarzyszenie skupia obecnie 44 instytucje kultury z Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Rosji, Danii, Finlandii, Szwecji i Polski. Miejscem pierwszych obrad i założenia organizacji był Zamek w Malborku.

W dniach 20.12.2012r.-17.01.2013 r. w Zamku Książąt Pomorskich gościła wystawa pt. "Nadbałtyckie zamki", która należy do Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Regionu Morza Bałtyckiego.

Na wystawie, która podróżuje pomiędzy instytucjami należącymi do Stowarzyszenia, zaprezentowanych zostało 47 plansz z fotografiami i informacjami przybliżającymi historię oraz działalność wszystkich zamków uczestniczących w projekcie.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z opisami działaności prowadzonej w ramach współpracy z poszczególnymi krajami - menu po lewej stronie.