Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Ukraina

 

WSPÓŁPRACA ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE Z UKRAINĄ

DNI KULTURY UKRAIŃSKIEJ

Prezentacja Dni Kultury Ukraińskiej jest corocznym, stałym elementem programu Zamku Książąt Pomorskich, przygotowywanym wspólnie ze Szczecińskim Oddziałem Związku Ukraińców w Polsce. Celem organizacji imprezy jest prezentacja współczesnej sztuki ukraińskiej oraz ukazanie jej jako żywego, interesującego zjawiska kulturowego. Spotkanie Polaków i Ukraińców jest również okazją do refleksji nad sytuacją współczesnej Ukrainy oraz jej tożsamością narodową. Budowa dialogu kulturowego, integracja środowisk twórczych, przeciwdziałanie stereotypom o naszych narodach to cel nadrzędny, któremu służy ta impreza, mająca swoje stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń kulturalnych miasta i regionu.

WYSTAWY

Zamek jest miejscem prezentacji wystaw o charakterze muzealnym, a rozwijająca się od lat współpraca z instytucjami muzealnymi Ukrainy umożliwiła udostępnienie publiczności zbiorów sztuki dawnej w tym i polskiej pozostające od zakończenia II wojny światowej poza granicami naszego kraju:

Dotychczas zrealizowane wystawy we współpracy z instytucjami muzealnymi Ukrainy to:

1996

Jan III Sobieski. Castrum Doloris

Wystawa m.in. ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Lwowa, Tarnopolskiego Muzeum Krajoznawczego, Lwowskiej Galerii Sztuki.

 

2000

Ukrzyżowany

Wystawa ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki.

 

2003

Arcydzieła malarstwa polskiego w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki

 

Pejzaż i portret. Malarze rosyjscy w zbiorach Muzeum Sztuki w Odessie

 

2006

Piękny Lwów

Wystawa ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego, Biblioteki Naukowej im. Wasyla Stefanka we Lwowie, Lwowskiej Galerii Sztuki.

 

Historia i kultura Żydów galicyjskich

Wystawa ze zbiorów Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego we Lwowie.

 

2010

Panorama bitwy pod Grunwaldem Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego

Wystawa ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego.

 

POROZUMIENIA WSPÓŁPRACY

 

W dniu 15 kwietnia 2013 roku dyrekcja Zamku Książąt Pomorskich podpisała w obecności Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Pana Wojciecha Drożdża, Konsula Generalnego Ukrainy, Pana Myrona Jankiwa, Konsula Honorowego w Szczecinie, Pana Henryka Kołodzieja oraz Przewodniczącego Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie, Pana Jana Syrnyka, Porozumienie o współpracy z następującymi ukraińskimi instytucjami kultury:

 

- Narodowym Rezerwatem „Zamki Tarnopola" w Zbarażu,

- Narodowo  Historyczno - Architektonicznym Rezerwatem w Kamieńcu Podolskim,

- Krzemieniecko - Poczajowskim Rezerwatem Historyczno - Architektonicznym w Krzemieńcu,

- Muzeum Historycznym we Lwowie.

 

Podpisanie dokumentu traktowane jest jako wydarzenie o znaczeniu strategicznym, istotnym nie tylko dla Zamku Książąt Pomorskich, ale też dla miasta i regionu - pozwoli ono bowiem w przyszłości znacznie poszerzyć ofertę kulturalną Zamku i nawiązać ściślejsze relacje instytucjonalne z ukraińskimi partnerami, będzie też okazją do wzmocnienia współpracy z bardzo liczną na terenach województwa zachodniopomorskiego mniejszością ukraińską.


Porozumienie Współpracy pomiędzy Zamkiem a instytucjami kultury Ukrainy Zachodniej

15-04-2013


Czytaj więcej »

 

 

 

 

 

2015 rok

Wystawy realizowane we współpracy z zagranicznymi instytucjami kultury

 

Drewniane cerkwie mistrza Michała Jaśkowicza

Muzeum Zamkowe

16.01. - 22.02.2015 r.

 

Na wystawie zaprezentowane zostały miniatury ukraińskich cerkwi w wykonaniu lwowskiego rzeźbiarza, mistrza Michała Jaśkowicza. Autor pracuje we Lwowskim Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego Instytutu Ludoznawstwa NAN Ukrainy. Wykonane przez niego modele przedstawiają drewniane, często już nieistniejące, świątynie z Huculszczyzny, Bojkowszczyzny, Łemkowszczyzny, Zakarpacia i Podola. Zrekonstruowano je, z ogromną dbałością o detale, na podstawie starych fotografii i reprodukcji obrazów.

 

Wystawa demonstrowała nie tylko różne szkoły i typy budownictwa sakralnego, ale także uzmysławiała, jak wielkie znaczenie dla mieszkańców zachodniej Ukrainy miały cerkwie jako ośrodki życia duchownego i kulturalnego. Modele pochodziły z kolekcji Rezerwatu Narodowego „Zamki Tarnopolszczyzny" w Zbarażu.

 

Współpraca: Rezerwat Narodowy „Zamki Tarnopolszczyzny" w Zbarażu

 

Jan III Sobieski - marszałek, hetman, król

Galeria Gotycka

Planowane otwarcie wystawy 24.07.2015 r. o godz. 17.00.

Wystawa potrwa do 25.10.2015 r.

Realizowana w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wystawa czasowa „Jan III Sobieski marszałek, hetman, król" przybliży zwiedzającym bezcenne zbiory Lwowskiego Muzeum Historycznego związane z osobą Jana III Sobieskiego na tle istotnych wydarzeń XVII-wiecznej Europy. Uzupełnieniem ekspozycji będą obiekty użyczone z polskich instytucji muzealnych. Zaprezentowane zostaną zabytki związane z życiem władcy, np. portrety, przedmioty osobiste, medale, dokumenty. Obszerny fragment wystawy tworzyć będą militaria z okresu bitwy pod Wiedniem. Szeroko pokazane zostaną również zbiory dokumentujące obecność Turków na terytorium ówczesnej Europy, a także aktywność ukraińskiego kozactwa w XVII w. Wystawa przybliży zatem ważny fragment europejskiej historii przy pomocy zabytków, które nie były dotychczas w Polsce szeroko eksponowane. Będzie jej towarzyszyć katalog i szereg działań edukacyjnych. Wystawa zostanie udostępniona bezpłatnie.

Projekt został objęty honorowym patronatem  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

 

Partner projektu: Lwowskie Muzeum Historyczne

 

Projekt realizowany jest w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 2. Wspieranie działań muzealnych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2016 rok

 

  • Wystawa Ukraina światu. Skarby Ukrainy z kolekcji Platar

15.07.2016 - 20.06.2017

Wystawa prezentuje bezcenne dzieła ludów zamieszkujących Ukrainę od 6 tysiąclecia p.n.e. do XIII w. n.e.  Zobaczyć można m.in.: złoto Scytów i Sarmatów, klejnoty starożytnych Greków i Rzymian, złote artefakty z Bizancjum i Rusi Kijowskiej. Eksponaty pochodzą z unikatowej kolekcji Muzeum Historycznego Dziedzictwa Kulturowego PLATAR w Kijowie