Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej

int5a_600

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie kontynuuje współpracę w zakresie wymiany informacji turystycznych i kulturalnych z dotychczasowymi partnerami z obszaru Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz powiatu Ueckermark (Regionaler Fremdenverkehrsverband Vorpommern e.V., Usedom Tourismus GmbH, tmu Tourismus Marketing Ueckermark GmbH oraz biurami informacji turystycznej w Greifswaldzie, Pasewalku i Torgelow. W maju każdego roku odbywa się w Ueckermünde impreza pt. "Cztery lata, cztery pory roku w Ueckermuende", podczas której jest prezentowane Województwo Zachodniopomorskie i Zamek Książąt Pomorskich na stoisku obsługiwanym przez CIKiT.

Została również zainicjowana współpraca z Tierparkiem w Ueckermünde w ramach projektu "System informacji - Pomerania". Projekt pomiędzy Meklemburgią Pomorzem Przednim i Województwem Zachodniopomorskim, który będzie integrował przygraniczne miejscowości w zakresie turystycznym, kulturalnym i informacyjnym. Stworzy nowe możliwości sąsiedzkich spotkań na płaszczyźnie przede wszystkim turystycznej. Mieszkańcy pogranicza będę mieli większe możliwości wyruszenia na turystyczne ścieżki po obu stronach Odry. Podczas trwania projektu przewidziano organizację polsko-niemieckich spotkań seminaryjnych, które dodatkowo uzupełnią wiedzę historyczną o naszym regionie. Projekt przewiduje również atrakcje kulturalne z udziałem polskich i niemieckich artystów.

Uczestnictwo w projekcie "POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze" pozwala zacieśnić współpracę polsko-niemieckich ośrodków kulturalnych i turystycznych oraz miast i gmin położonych na terenach atrakcyjnych krajoznawczo, mających w swej ofercie ciekawe propozycje kulturalne. Celem projektu jest połączenie transgranicznej oferty turystycznej i zaprezentowanie mieszkańcom terenów przygranicznych, oraz odwiedzającym je turystom, wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zamierzony efekt realizacji tego projektu to pogłębienie kooperacji w pasie przygranicznym, połączenie wspólnego potencjału i doświadczeń, stworzenie nowych produktów gospodarki turystycznej i podniesienie poziomu rozpoznawalności partnerów.