Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Współpraca Zamku Książąt Pomorskich i Akademii Sztuki w Szczecinie

Zamek Książąt Pomorskich i Akademia Sztuki w Szczecinie zawarły porozumienie, które ma szansę stworzyć nową jakość w obrazie kultury naszego miasta i regionu. Podpisana 16 maja 2011 umowa zakłada współpracę w obszarach mogących mieć duży wpływ na aktywizację środowisk twórczych. Wzmocni ona działania podejmowane na terenie miasta, województwa i kraju.
Porozumienie zakłada między innymi wzajemną promocję działalności obu instytucji, wspólną organizację imprez kulturalnych i wydarzeń artystycznych, jak również prowadzenie wspólnej polityki informacyjno-edukacyjnej. Ustalono więc, że Zamek Książąt Pomorskich i Akademia Sztuki będą udostępniać sobie i wykorzystywać własny dorobek twórczy. Również obie strony będą składać wspólnie wnioski mające na celu uzyskanie pomocy finansowej, włączając w to pomoc finansową z budżetu Unii Europejskiej.
Porozumienie podpisano w Zamku w sali księcia Jana Fryderyka. Ze strony Zamku Książąt Pomorskich dokument sygnowała Barbara Igielska, dyrektor Zamku, a Akademii Sztuki jej rektor - prof. Ryszard Handke. Porozumienie wspiera Urząd Marszałkowski, reprezentowany na uroczystości podpisania dokumentu przez wicemarszałka Wojciecha Drożdża.

porozumieniep_01