Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Pracownia konserwatorska

Zamek Książąt Pomorskich
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
tel. +4891 43 48 343, faks: +4891 4347984
e-mail: zamek@zamek.szczecin.pl

Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie powstała w 1996 roku, z potrzeby konserwacji dzieł sztuki znajdujących się w Zamku oraz organizowanych wystaw. Zaistniała jako dobrze sprawdzony zespół konserwatorów, działający wcześniej dla potrzeb Zamku przy konserwacji obiektów.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jest miejscem, w którym w znacznej części skupia się życie kulturalne Szczecina. W Zamku organizowane są liczne wystawy dawnej i współczesnej sztuki. Rocznie udostępnia się zwiedzającym około 40 wystaw, z czego 70% stanowią wystawy historyczne. Na wystawach gromadzone są dzieła sztuki, stanowiące ogromna wartość historyczną (obrazy, rzeźby, rzemiosło artystyczne). Bardzo ważne zadania spełnia Pracownia przy organizowanych w Zamku wystawach. Konserwatorzy odbierają obiekty pod względem stanu zachowania, z Muzeów oraz od prywatnych kolekcjonerów. Wykonywane są opinie konserwatorskie i stały nadzór nad obiektami w czasie trwania wystaw.

Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki pełni również pieczę nad zabytkami znajdującymi się w Zamku (Muzeum Zamkowe i sale I piętra skrzydła północnego) oraz obiektami znajdującymi się na zewnątrz: płyta erekcyjna Barnima XI z 1538 roku, płyta kommemoracyjna Barnima III z 1543 roku, zegar z XVIII wieku, płyta Filipa II i Franciszka I z XVII wieku, portal z XVIII wieku, figura Ottona z Bambergu z lat 30 XX wieku, detal architektoniczny na elewacjach. Obiekty te były przez Pracownię konserwowane i są poddawane stałej profilaktyce, wymaganej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W Pracowni zatrudnione są dwie osoby z 29-letnim stażem, jedna z osób jest Rzeczoznawcą Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów ZPAP.

Za konserwację tarczy zegara zamkowego Pracownia została finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2006, a autorka projektu otrzymała nagrodę Konkursu "Modernizacja Roku" Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego ROMDOM, za szczególne uznanie dla pieczołowitej konserwacji tarczy zegara, stanowiącego bardzo cenny przykład rzemiosła artystycznego z terenu Pomorza.

Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki świadczy usługi konserwatorskie dla innych instytucji państwowych oraz prywatnych właścicieli w zakresie konserwacji rzeźby kamiennej i drewnianej, metalu, ceramiki, malarstwa, sztukaterii, prac pozłotniczych.