Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Wymiana stolarki okiennej w skrzydle menniczym i północnym

Projekt dotyczył wymiany okien skrzynkowych i pojedynczych w skrzydłach Północnym i Menniczym Zamku Książąt Pomorskich na okna drewniane jednoramowe z szybą zespoloną o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Oś Priorytetowa: 6.Rozwój Funkcji Metropolitalnych

- Działanie: 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym

- Poddziałanie: 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym

na podstawie  umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.02.02-32-008/11-00 z dnia 28 września 2011 roku.

 

Okres realizacji projektu:

  • Rozpoczęcie realizacji: 24 maja 2012 roku
  • Zakończenie rzeczowe: 29 listopada 2012 roku
  • Zakończenie finansowe: 30 grudnia 2012 roku

 

Po zakończeniu realizacji projektu ostateczny koszt wymiany stolarki okiennej w skrzydle menniczym i północnym określono na 1 152 927,20 zł brutto, w tym:

  • Wydatki kwalifikowane - 937369,27 zł.
  • Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 702137,38 zł.
  • Wkład własny Beneficjenta - 450789,82 zł.
plansza__inwestycje_600