Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze

Przygotowanie katalogu „Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze".

Projekt zakłada wydanie dwujęzycznego (w języku polskim i niemieckim) katalogu obiektów wchodzących w skład zamkowej ekspozycji stałej „Gabinet Lubinusa" - „Mapy Księstwa Rugijskiego", „Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego" i „Nowej Najświetniejszej Mapy Księstwa Pomorskiego". Obszerne noty katalogowe, przygotowane przez specjalistów zajmujących się kartografią, historią i ikonografią, zostaną uzupełnione wyczerpującym wstępem wprowadzającym czytelników w życiorys Lubinusa, kontekst historyczny powstania map oraz ich znaczenie z perspektywy dziejów nauki i współczesności. Suplementem do katalogu będą pierwsze tłumaczenia na język polski rękopiśmiennych dokumentów poświadczających powstanie map - dziennika naukowca z jego XVII wiecznych podróży po Pomorzu, korespondencji z księciem Filipem II - a także łacińskiego opisu Księstwa Pomorskiego, który znajduje się na „Wielkiej Mapie". W katalogu zostaną również umieszczone wysokiej jakości reprodukcje map, oryginalnej korespondencji oraz innych materiałów istotnych w kontekście dorobku Lubinusa. Publikacja ma stanowić rodzaj kompendium dotyczącego obiektów znajdujących się w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, przeznaczonego zarówno dla pasjonatów i naukowców, jak i dla osób, które dopiero zaczynają interesować się historią Pomorza i pomorskiej kartografii.

Kwota dofinansowania: 77 500 zł.

Program: „Dziedzictwo kulturowe", priorytet: „Wspieranie działań muzealnych".