Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

XX Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne

Organizacja XX Międzynarodowych Młodzieżowych Warsztatów Muzycznych.

Celem projektu było doskonalenie warsztatu wykonawczego muzyki kameralnej i symfonicznej uzdolnionej młodzieży średnich szkół muzycznych i studentów z różnych krajów pod kierunkiem wybitnych artystów i pedagogów. Wspólna praca nad przygotowaniem i wykonaniem repertuaru koncertów daje możliwość poszerzenia wiedzy o muzyce, zdobycia niejednokrotnie pierwszych doświadczeń związanych z muzykowaniem w orkiestrze symfonicznej o pełnym składzie instrumentalnym i profesjonalnym repertuarze koncertowym.
Rezultatem, czyli przedstawieniem jakości i poziomu edukacyjnego przeprowadzonej sesji warsztatowej były koncerty w wykonaniu zespołów kameralnych w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w dniu (14.07.2013), Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej utworzonej w ramach projektu podczas XIV Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka w Katedrze" w Kołobrzegu (18.07.2013), XLIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim (19.07.2013) oraz VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Szczecinie (20.07.2013).

Kwota dofinansowania: 40 000 zł.

Program: "Edukacja" w priorytecie "Edukacja Artystyczna".