Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego - aktywacja

Projekt "Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego - aktywacja", który zakłada - przy użyciu sprzętu multimedialnego i stosownego oprogramowania - wykonanie interaktywnej animacji Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego sporządzonej przez Eilharda Lubinusa w latach 1610-1618 na zamówienie księcia pomorskiego Filipa II. Ten cenny XVII-wieczny zabytek kartograficzny cechuje niezwykle bogata szata graficzna i elementy ikonograficzne umożliwiające zawarcie w jej oprogramowaniu szeregu informacji dotyczących historii księstwa pomorskiego i skonstruowanie atrakcyjnego wizualnie dla współczesnego odbiorcy elementu wystawienniczego. Zastosowanie nowoczesnych technik multimedialnych umożliwi w szerszym zakresie niż dotychczas, popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu wśród osób niepełnosprawnych (pętle indukcyjne umożliwiające podłączenie się do aparatów słuchowych oraz napisy komentarze) a także wśród turystów z zagranicy (wersje językowe: angielska i niemiecka). Na multimedialną prezentację złożą się: projektor, głośniki, ekran główny [w skali odpowiadającej rzeczywistym wymiarom mapy], kiosk z ekranem dotykowym, komputer sterujący oprogramowaniem animacji, głośniki.
Odbiorca korzystający z animacji mapy będzie miał możliwość samodzielnego dokonania wyboru jakie informacje chce znaleźć i jak dalece je poszerzyć. Planowana ścieżka pól aktywnych w formie ruchomych „ożywających" elementów mapy, zakłada uporządkowanie informacji na trzech płaszczyznach zawierających: informacje podstawowe dotyczące Księstwa Pomorskiego, uporządkowane chronologiczne z zaakcentowaniem najważniejszych wydarzeń i mariaży politycznych w okresie panowania wybranego władcy, związków dynastycznych oraz gospodarczych. Planowane pola aktywne mapy odwiedzane przez użytkownika: to postać Eilharda Lubinusa (pełniąca funkcję narratora), herb Księstwa Pomorskiego, drzewo genealogiczne książąt pomorskich, weduty miast pomorskich.

Kwota dofinansowania: 45 000 zł.

Program: „Dziedzictwo kulturowe" w priorytecie „Wspieranie działań muzealnych".