Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Zostań filmowcem

Zostań filmowcem - warsztaty animacji

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt dofinasowany ze środków finansowych otrzymanych z budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego.

Zrealizowany projekt pn. Zostań filmowcem - warsztaty animacji to bezpłatne filmowe spotkania dla dzieci przedszkolnych i szkolnych integrujące różne grupy społeczne. Mali widzowie wprowadzeni zostali w fascynujący świat interaktywnej zabawy stymulującej kreatywność i działania twórcze inspirowane filmem, kształtujące świadomość, że film nie jest tylko obejrzaną i zakończoną opowieścią, lecz może stanowić doskonały punkt wyjścia do dalszej edukacji, ucząc rozumienia jego języka i budowy przy użyciu narzędzi adekwatnych do możliwości percepcyjnych dziecka. To inwestycja w kapitał społeczny i intelektualny. Projekt składał się z 2 zadań: pierwsze pn. „Przedszkolak w kinie", którego dodatkowym celem było niwelowanie lęku przed ciemną salą kinową przy jednoczesnym zacieśnianiu więzi rodzinnych/grupowych przez wspólną twórczą zabawę w trakcie zajęć warsztatowych, drugie pn. „Od rysunku do filmu", w którego skład wchodziły 2 cykle spotkań (Plastelina/Rysunek), podczas których uczestnicy podjęli próbę przełożenia świata wyobrażonego na płaszczyznę filmu animowanego pod okiem specjalistów. Przygotowane tematy do realizacji warsztatów były m.in. Budowanie pozytywnego wizerunku bohatera, Rodzaje planów, Znaczenie tła, Iluzja ruchu, Kreacja bohatera, Elementy formy (plamy, kolor, linia, iluzja przestrzeni, bryła światło), Realizacja filmu - scenariusz, scenopis, film. W trakcie warsztatów dzieci uczyły się terminologii i języka filmu. Zajęcia rozwijały potrzebę rozmowy o filmie - ucząc dyskursu intelektualnego i artystycznego jako odpowiedzi na przeżyte doznania. Pozytywny odbiór zajęć przez uczestników warsztatów zachęcał dzieci do żywego uczestnictwa w tych i innych formach aktywności kulturalnej stwarzając jednocześnie podwaliny do budowania kapitału naszego społeczeństwa jako wykształconego, wrażliwego i kulturotwórczego.

Podczas zajęć podniesiony został poziom kompetencji młodych odbiorców dotyczący świadomego odbioru filmu, w tym filmu animowanego i doświadczeń twórczych inspirowanych filmem. Zajęcia stanowiły dowód, że seans filmowy może być wartością samą w sobie - czystą, pozbawioną zbędnych elementów, takich jak potrzeba spożywania pożywienia w trakcie oglądania filmu, czy konieczność uczestnictwa w procesie reklamowym, oglądanie bloku spotów reklamowych). Dzięki konieczności skupienia i uwagi podczas projekcji (dzieci przed filmami były wprowadzone w zagadnienia zajęć, nakierowywano ich odbiór na konkretne elementy filmu takie jak np. wygląd tła czy ilość użytych odcieni zieleni), przez co kształtowano potrzebę czynnego, świadomego odbioru przekazów filmowych a tym samym kształtowanie świadomego, dociekliwego odbiorcy filmu (w przyszłości być może twórcy). Zaproszenie do projektu dzieci z różnych środowisk wpływało na kształtowanie postawy równoprawnego uczestnika grupy poprzez zabawę i pracę twórczą. Podejmowane tematy rozwijały Wyobraźnię, potrzebę poznawania, budując podwaliny przyszłego rozwoju artystycznego i naukowego.
Zrealizowano 80 warsztatów dla 1585 uczestników.