Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Monografia Teatru Krypta i Piwnicy przy Krypcie

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt dofinasowany ze środków finansowych otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
Patronat Honorowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Wydanie książki z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia Teatru Krypta i dwudziestopięciolecia Piwnicy przy Krypcie to przedsięwzięcie ważne nie tylko dla tradycji teatralnej, lecz także dla zachowania pamięci historycznej o dokonaniach artystycznych małych scen wielkiego zamku. Wyjątkowość publikacji podkreśla również fakt, że jest ona jedynym dostępnym źródłem wiedzy o scenach, które uczestniczyły aktywnie w życiu teatralnym Pomorza Zachodniego, czego owocem były tak znaczące wydarzenia artystyczne, jak Dymnalia i Kontrapunkt.
Udokumentowanie historii Teatru Krypta i Piwnicy przy Krypcie ocali artystyczny dorobek obu scen oraz pamięć o tych, którzy te sceny tworzyli, co jest niezwykle istotne w momencie, gdy zostaje zamknięty pewien rozdział historii. Oba teatry - po modernizacji skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich - funkcjonują w jednej przestrzeni teatralnej pod wspólną nazwą Teatr Piwnica przy Krypcie.

W dniu 26 grudnia 2015 r. w Sali Anny Jagiellonki odbyła się uroczysta promocja monografii pt. Małe sceny wielkiego Zamku z udziałem autorów Ryszarda Markowa i Artura Daniela Liskowackiego, środowiska teatralnego Szczecina, mediów oraz mieszkańców miasta. Podczas imprezy szczecińscy aktorzy i muzycy związani z obydwoma teatrami zaprezentowali program artystyczny stanowiący przekrój repertuarowy Teatru Krypta i Piwnicy przy Krypcie. Podczas trwania promocji prezentowany był także pokaz slajdów przedstawiający archiwalne plakaty Teatru Krypta i Piwnicy przy Krypcie.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali bezpłatne egzemplarze książki.