Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Renowacja elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - dziedzictwa Książąt Pomorskich

nr projektu: INT/MV-BB-PL/3.B3.2005.093
Termin rozpoczęcia: 01.03.2006 r.
Termin zakończenia rzeczowego: 30.06.2007 r.
Termin zakończenia finansowego 31.07.2007 r.

Całkowita wartość projektu: 2.328.037,05
Całkowite wydatki kwalifikowane: 2.292.236,85
- środki Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A: 1.719.177,64

Przedmiotem projektu będzie inwestycja w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie planowana
do realizacji w 2006 i 2007 roku i obejmująca remont i renowację:

  • elewacja południowa, wschodnia i zachodnia skrzydła południowego
  • elewacja wschodnia skrzydła zachodniego od strony dziedzińca małego
  • elewacje wieży przy skrzydle zachodnim
  • elewacja południowa skrzydła zachodniego
  • elewacja zachodnia skrzydła menniczego
  • elewacja północna skrzydła menniczego i łącznika do wieży dzwonów
  • elewacja południowa skrzydła menniczego i łącznika do skrzydła zachodniego