Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

XXXIX-XL POMORSKIE SPOTKANIA Z DIAPORAMĄ

 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako projekt dwuletni na lata 2018 / 2019 oraz ze środków Województwa Zachodniopomorskiego  w roku 2018.

 

XXXIX POMORSKIE SPOTKANIA Z DIAPORAMĄ organizowane były w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w dniach 16- 18.11.2018. Była to bezpłatna impreza realizowana pod patronatem FIAP (Międzynarodowej Federacji Sztuki

 

Fotograficznej) numer patronatu 2018/599 oraz  Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej nr patronatu 244/2018.

 

W 2018 roku odbyła się 39. odsłona imprezy. Historia diaporamy polskiej związana jest z działalnością Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, czyniąc z tej instytucji i Szczecina stolicę polskiej diaporamy. Zarazem jest to jedyny w Polsce i jeden z zaledwie sześciu najważniejszych konkursów diaporam na świecie odbywający się pod prestiżowym patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) i Fotoklubu RP.

 

Spotkania umożliwiają twórcom konfrontację dzieł z różnych zakątków świata.

 

W roku 2018 konkursie udział wzięło 70 diaporam 35 autorów i zespołów twórczych z 11 krajów: Australii, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Republiki Południowej Afryki, Włoch, Norwegii, Słowacji, Niemcy, Belgii i Polski.

 

Spotkania, poza zasadniczą częścią konkursową, wzbogacone były o projekcje diaporam analogowych kontrastujących technicznie z nowoczesnymi cyfrowymi formami dzieł. Swoje analogowe prace pokazali diaporamiści Beata Bogusławska, Krzysztof Lachowicz, Sławomir Fiebig. Odbył się panel dyskusyjny dotyczący konfrontacji tradycji z nowoczesnością prowadzony przez Dorotę Kycię  EFIAP, ESFIAP, AFRP, HonPESGSPC - oficera łącznikowego FIAP, Cezarego Dubiela - EFIAP/g, AV-AFIAP, AFRP - Fotoklub RP, FGT Kontur i Sławomira Fiebiga - Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne. Uczestnicy integrowali się podczas wspólnego fotografowania na porannym plenerze fotograficznym. Z okazji jubileuszu 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Cezary Dubiel zaprezentował diaporamy o tematyce wyzwoleńczo-narodowościowej. Imprezie towarzyszyła wystawa fotografii Krzysztofa Lachowicza pt. Siedem aniołów apokalipsy.

 

W 2018 roku program wzbogacony został o pokaz prac uczestników "Polsko-niemieckich warsztatów FILM&DIA", które odbywały się w lipcu 2018. w Boninie. Organizatorem warsztatów był Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, a partnerem Latücht Film&Medien e.V. Warsztaty dofinansowane były przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)