Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Pod krużgankami - nowa scena na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

nr projektu: INT/MV-BB-PL/F/049/05
Termin rozpoczęcia: 14.07.2006 r.
Termin zakończenia rzeczowego: 31.08.2007 r.
Termin zakończenia finansowe 30.09.2007 r.

Całkowita wartość projektu: 778.738,27
Całkowite wydatki kwalifikowane: 741.486,01
- środki Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A: 556.114,50

Przedmiotem projektu będzie inwestycja w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie planowana do realizacji w 2006 i 2007 roku obejmująca następujące zadania:

  • zakup i instalacja zadaszenia nad widownią (dziedziniec Zamku)
  • zakup i instalacja oświetlenia sceny
  • zakup aparatury nagłaśniającej

Wymienione zakupy pozwolą na dostosowanie obiektu do pełnienia funkcji: widowiskowej, wystawienniczej, konferencyjnej o zasięgu międzynarodowym na najwyższym poziomie. Wybrane rozwiązania techniczne i technologiczne spełniają nowoczesne normy i dostosowują obiekt do norm i certyfikatów wymaganych przez Unię Europejską.

Znaczenie
W wyniku przeprowadzonych działań powstanie nowoczesna scena dysponująca profesjonalnym sprzętem nagłaśniającym i oświetleniowym wraz z zadaszoną widownią dla ok. 1500 widzów.

Utworzona dzięki Projektowi infrastruktura pozwoli na zaspokojenie jednej z najpilniejszych potrzeb w naszym regionie jakim jest brak sceny koncertowej na tak dużą liczbę widzów.