Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Modernizacja i restauracja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
W okresie od kwietnia 2005 r. do września 2006 r. była realizowana w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie inwestycja pn. "Modernizacja i restauracja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie", nr projektu Z/2.32/I/1.4/10/04.

Inwestycja obejmował następujące zadania:

  • Zadanie I - Remont dachu i poddasza skrzydła północnego
  • Zadanie II - Remont elewacji skrzydła północnego wraz z wieżą dzwonów, elewacji wschodniej skrzydła zachodniego, oraz elewacji wschodniej i południowej skrzydła wschodniego
  • Zadanie III - Modernizacja instalacji c.o. w skrzydle zachodnim, południowym, menniczym
  • Zadanie IV - Przebudowa łącznika między skrzydłem zachodnim i południowym wraz z modernizacją sąsiadującej z łącznikiem sceny plenerowej i remontem elewacji północnej skrzydła południowego stanowiącej integralną całość z łącznikiem.

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR 2004 - 2006, ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, oraz ze środków własnych Zamku Książąt Pomorskich.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 5.336.525,19 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.421.766,79 zł.

Usytuowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w obiekcie Zamek Książąt Pomorskich przedstawia rysunek poniżej.

zporr_zamek1_600