Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Malarstwo Ulli Dretzler oraz grafika i fotografia Dietharda Blaudszuna

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym z Funduszu Małych Projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A.
Nr mikroprojektu: 84/2006
Kwota dofinansowania: 15.865,50 zł
Termin realizacji: 15 sierpnia 2006 r. - 14 listopada 2006 r.
Beneficjent: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Partnerzy Zamku przy realizacji projektu:
1. Pommersches Landesmuseum - Greifswald
2. Muzeum w Stargardzie Szczecińskim

Projekt Malarstwo Ulli Dretzler oraz grafika i fotografia Dietharda Blaudszuna to edukacyjno-plastyczna propozycja przygotowana przez Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie we współpracy z partnerami niemieckimi dla szerokiego grona odbiorców (dzieci, młodzieży i dorosłych), w ramach zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Projekt składa się z następujących komponentów:
1.Wystawa: Łuk Odry i Warty. Grafika i instalacja fotograficzna Dietharda Blaudszuna,
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
2. Wystawa: Malarstwo Ulli Dretzler, Muzeum w Stargardzie Szczecińskim
3. Spotkanie Dietharda Blaudszuna z fotografikami szczecińskimi
4. Wykład Hansa Vorthmanna i Jacka Barskiego, panel dyskusyjny
5. Spotkanie Ulli Dretzler z artystami środowiska plastycznego w Stargardzie Szczecińskim
6. Pogadanki na wystawach