Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Historia i teraźniejszość zamków i rezydencji Pomorza Zachodniego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego

konferencja

Projekt jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG III A Krajów Związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego/Brandenburgii oraz Polski (Województwa Zachodniopomorskiego).

Nr projektu: INT/MV-BB-PL/F/087/05
Całkowita wartość projektu: 253.725,50 PLN
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 190.294,10 PLN
Termin realizacji: 19 grudnia 2005 - 30 czerwca 2007 r.
Beneficjent: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Partnerzy: Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Landesamt Für Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern Schwerin
Współpraca: Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Landesarchiv Greifswald, Pommersches Landesmuseum Greifswald

 

wernisaż wystawyNa terenie Pomorza Zachodniego oraz na obszarze Meklemburgii-Pomorza Przedniego, niegdysiejszych ziemiach Księstwa Pomorskiego, możemy znaleźć wiele obiektów lub ruin obiektów, które świadczą o bogatej przeszłości tych ziem oraz są dowodem ich świetności. Zmienna historia wojen oraz rozkwitów i upadków gospodarczych pozostawiła po sobie m.in. ślady w postaci materialnej spuścizny budowlanej i architektonicznej. Wiele z nich to materialne pozostałości związane z rodem książąt pomorskich, ich siedzibami i ustanowionymi przez nich fundacjami.

Projekt koncentruje się na zamkach i rezydencjach pałacowych i dworach, które prezentują interesujące założenia przestrzenne oraz architektoniczne i stanowią niewątpliwe dziedzictwo kulturowe Pomorza. Zebranie i opisanie obiektów w kolorowych albumach, przygotowanie witryny internetowej oraz zrealizowanie seminarium popularno-naukowego pomoże w uświadomieniu nie tylko wspólnej przeszłości, ale także powiązań historycznych między znajdującymi się obecnie w dwóch różnych regionach geopolitycznych - Woj. Zachodniopomorskim i w Meklemburgii-Przedpomorzu. Realizowana dotychczas współpraca transgraniczna dzięki projektowi umocni dotychczasowe kontakty w zakresie kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz promocji turystycznej.Przedmiotem wsparcia jest działanie na rzecz uzupełnienia dokumentacji i zachowania od zapomnienia pozostałych na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgi-Pomorza Przedniego zamków i rezydencji z założeniami ogrodowymi, reprezentującymi różne style architektoniczne oraz związki z rodem książąt pomorskich, a także z innymi rodami zamieszkującymi Pomorze w różnych okresach historycznych. Realizacja projektu odbywała się poprzez:

  1. wykonanie "kwerend" obiektów oraz przygotowanie makiet obiektów zabytkowych
  2. przygotowanie dwujęzycznych albumów ze zdjęciami oraz informacjami o obiektach
  3. przygotowanie wystawy
  4. przeprowadzenie konferencji popularno-naukowej
  5. stworzenie witryny internetowej poświęconej wybranym obiektommakiety

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na historyczny rozwój Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz na rozwój spuścizny architektonicznej, jej stan oraz działania na rzecz zachowania. Przez realizację projektu zostanie też podniesiony poziom wiedzy mieszkańców regionu o istniejącym dziedzictwie kulturowym regionu oraz zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej poprzez upowszechnienie informacji o istniejących na tym terenie zabytkach związanych m.in. książętami pomorskimi oraz innymi ważnymi dla rozwoju regionu rodami.

Produkty niniejszego projektu mają zgromadzić w łatwo dostępnych źródłach informacje o przedmiocie przedsięwzięcia oraz umocnić współpracę partnerów w celu propagowania wspólnego dziedzictwa kulturowego i uzupełniania informacji archiwalnych, muzealnych i ikonografii. Spodziewany jest wzrost wiedzy wśród społeczności euroregionu nt. wspólnej przeszłości Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz wzrost turystyki transgranicznej, wpływający na rozwój sektora turystycznego i okołoturystycznego.

witryna projektu: www.pomorskiezamki.pl