Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Ars Pomeraniae - ocalić od zapomnienia

Projekt realizowany przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Termin realizacji: 10 lipca 2006 r. - 15 grudnia 2006 r.

W ramach zadania zaplanowane są inwestycje mające na celu poprawę stanu infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia działalności i są jednocześnie uzupełnieniem trwających w obiekcie remontów:

  1. Wykonanie dwóch rozdzielni prądu: w skrzydle północnym i w skrzydle wschodnim Zamku Książąt Pomorskich
  2. Wykonanie połaczenia światłowodowego pomiędzy skrzydłem menniczym i skrzydłem wschodnim Zamku Książąt Pomorskich
  3. Montaż opraw świetleniowych do oświetlenia zewnętrznego na skrzydle północnym i skrzydle zachodnim Zamku Książąt Pomorskich
  4. Przebudowa i modernizacja stoiska promującego turystykę i wydarzenia kulturalne

Przebudowane i zmodernizowane stoisko promujące turystykę i wydarzenia kulturalne
fragmenty elewacji po zamonotwniu opraw oświetleniowych elewacje: zachodnia i północna po zamontowaniu opraw oświetleniowych
montaż rozdzielni